"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-07

Tar plats i styrelsen hos Forska!Sverige

NYHET Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, blir ny ledamot i styrelsen för Forska!Sverige från den 1 juli 2016. Hon väljs in som ny ledamot tillsammans med Göran Hägglund och Anders Ekblom.

– Forska!Sveriges nya styrelseledamöter kommer att stärka vårt viktiga arbete med att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet. Sverige behöver en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige i ett pressmeddelande.

I egenskap av rektor för Umeå Universitet är Lena Gustafsson engagerad i Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd”.

– Jag ser ett stort värde i det helhetsperspektiv som Forska!Sverige har. Som styrelseledamot ser jag fram emot att bidra till det långsiktiga strategiska arbetet, särskilt inom utbildnings-, forsknings-, samarbets- och innovationsfrågor, säger Lena Gustafsson, som tidigare har varit vice generaldirektör för Vinnova.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som arbetar med att informera beslutsfattare om betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Stiftelsen bidrar bland annat med konkreta åtgärdsförslag för att stärka forskningen i syfte att öka hälsan och välståndet i Sverige. De tre nya styrelseledamöterna har tillsammans en bred bakgrund från politik, akademi, näringsliv och vård.

Läs mer om beslutet hos Forska!Sverige.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz