"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-10

Tecken på högersidigt beteende redan hos nyfödda

NYHET Nyfödda och små barn kan ha bättre kontroll på höger sida jämfört med vänster. Erik Domellöf, Umeå universitet, visar att rörelser av höger arm består av färre identifierbara segment, och att denna sidoskillnad finns kvar vid tre års ålder.

Ungefär nio av tio människor är högerhänta, och de flesta av oss använder också helst höger fot, öga och öra. Hur det kommer sig att vi föredrar vår högra sida, och hur dessa rörelsemönster utvecklas, är fortfarande oklart. Det är dock känt att barn som föds för tidigt oftare är mindre sidospecifika i sina rörelser när de blir äldre än befolkningen i stort. Ett avvikande rörelsemönster hos nyfödda och små barn kan tyda på olika utvecklingsavvikelser. För att så fort som möjligt kunna börja med stödinsatser för dessa barn, är det viktigt att i ett tidigt skede kunna upptäcka dessa avvikelser.

Erik Domellöf vid Umeå universitet har sin avhandling studerat sidoskillnader i benrörelser hos nyfödda barn. Han har också följt utvecklingen av sidoskillnader i målinriktade armrörelser hos fullgångna och för tidigt födda barn från sex månaders ålder till fyllda tre år. Med hjälp av avancerad teknik för att registrera och analysera rörelsemönster, har Erik Domellöf kunnat observera tidiga tecken på sidoskillnader.

Höger och vänster sida skiljer sig bland annat genom att rörelserna är uppdelade i olika antal segment. Nyföddas benrörelser, och armrörelser hos 6–36 månader gamla barn, har generellt färre segment i högersidiga rörelser jämfört med vänstra. Enligt Erik Domellöf kan det tyda på en bättre kontroll av höger sida redan från nyföddhetsperioden och framåt. Olikheter i armrörelserna verkar också finnas kvar upp till tre års ålder. I armrörelserna hos för tidigt födda barn hittades däremot inte samma sidoskillnad.

Resultaten tyder på att utvecklingen av sidorelaterad dominans hos människan är biologiskt grundad, men att den är påverkbar av miljöfaktorer i form av till exempel besvär till följd av en för tidig eller en problematisk födsel.

Fredagen den 12 maj försvarar Erik Domellöf, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Development of functional asymmetries in young infants: A sensory-motor approach. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Dr Jacqueline Fagard, Laboratoire Psychologie de la Perception CNRS, Université René Descartes, Frankrike.

För mer information, kontakta:Erik Domellöf, institutionen för psykologi, Umeå universitet
Tel: 090-786 64 24, 0739-93 53 93, e-post: erik.domellof@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson