"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-31

Tecknad överenskommelse om studieplatser i kårhusen

NYHET Rektor Hans Adolfsson och Umeås tre studentkårer tecknade den 30 oktober överenskommelse om att universitetet förhyr studieplatser för att tillsammans med studentkårerna kunna erbjuda studenterna studieplatser i respektive kårhus. 

Att kunna erbjuda goda förutsättningar för studier är en prioriterad fråga för Umeå universitet

– För att kontinuerligt utveckla kvaliteten i utbildning är student- och doktorand­perspektiven viktiga delar av universitetets kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Att kunna erbjuda goda förutsättningar för studier är därför en prioriterad fråga för Umeå universitet säger rektor Hans Adolfsson.

Kårhuset Origo ligger i närheten av Iksu och drivs av Umeå naturvetar- och teknologkår. På Origo har studenter möjlighet att umgås och studera, och det genomförs även efter-plugget-pubverksamhet och nattklubbar under helgerna.

Villan som ligger vid Norrlands universitetssjukhus är Umeå Medicinska Studentkårs kårhus. Villan tillgängliggör nu möjligheten att studera på kårhuset under vardagar och bedriver även sociala arrangemang och aktiviteter för studenterna som exempelvis efter-plugget-pubverksamhet, nattklubbar och sittningar.

Umeå studentkår har genom Kårhusstiftelsen under 2023 projekterat för ett nytt kårhus i centrala Umeå, med planerad invigning under 2024. Kårhuset kommer under november månad att smygstarta genom att erbjuda studieplatser för studenter. Kårhuset kommer därutöver att innehålla en kulturscen, restaurang, pub och nattklubb efter invigningen 2024.

Våra kårer