"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-08

Teknik bara en del av framgångsrik digitalisering

NYHET Smarta produkter som klockor, högtalare och tvättmaskiner är numera vardagsmat och begrepp som smarta hus, städer och kommuner blir allt vanligare. Offentliga tjänster förlitar sig allt oftare på uppkopplad teknik för att bli mer effektiva, flexibla och användarvänliga men själva tekniken är bara en del av lösningen för framgångsrik digitalisering. Det visar en avhandling av Ott Velsberg, doktorand på Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Text: Magnus Mikaelsson

– För att lyckas med all typ av digitalisering behöver man se saker ur ett större perspektiv än att bara använda ny teknik.

Termen Internet of Things (IoT) eller sakernas internet beskriver i korthet en produkt, ett system eller en tjänst – allt från konsumentprodukter som kylskåp och termostater till system för t ex lokaltrafik eller avloppshantering – som är uppkopplade mot internet. IoT gör det möjligt att lösa allt från enkla saker som att skicka en notis när tvätten i torktumlare är torr till att t ex skapa beslutsunderlag för justeringar av tidtabeller för kollektivtrafikaktörer.

Mer revolutionerande än AI och nanoteknologi

IoT ses av många som mer revolutionerande för hur verksamheter drivs och organiseras än såväl AI som molninfrastruktur och nanoteknologi. I samma takt som digitaliseringen ökar kommer IoT i allt större utsträckning också att påverka och förändra våra samhällen. Tekniken är dock bara en del i ett mer omfattande pussel där andra faktorer, ibland i större utsträckning än tekniken själv, påverkar hur lyckad en digitaliseringsprocess blir.

– För att lyckas med all typ av digitalisering behöver man se saker ur ett större perspektiv än att bara använda ny teknik. Verksamhet inom offentlig sektor är ofta komplex, interagerar med många olika typer av aktörer, system och intressenter och påverkar såväl individ som organisation på flera nivåer, säger Ott Velsberg.

Avhandlingen visar att implementation av IoT-system inom offentlig sektor är mer utbredd än tidigare forskning visat men också att man ofta befinner sig i tidiga faser i processen. Inom vissa verksamhetsområden, t ex infrastruktur och transporter, har man dock i flera fall kommit längre och implementerat IoT-lösningar som skapar mervärden i olika former.

Digital omställning är en omfattande process

En av de utmaningar som identifierats i avhandlingen är det faktum att många befintliga IoT system inte svarar upp mot de behov som finns och de krav som ställs från verksamheter inom offentlig sektor. Effekten av det är att omställningen till smartare lösningar ofta både blir mer komplicerad och tar längre tid. Att det dessutom är stor skillnad mellan såväl behov och kravbild som resurser och mognad hos offentliga aktörer tillför ytterligare en dimension att ta hänsyn till.

–Alla offentliga aktörer har sina egna behov, utmaningar och möjligheter så det är omöjligt att reducera omställningen till smarta samhällen till en isolerad insats, det är en process i flera steg och inom flera olika områden, säger Ott Velsberg.

För en lyckad omställning till ett mer digitalt samhälle och en smartare offentlig sektor krävs både förståelse för helhetsbild och kontext – vilka behov ska tillgodoses, vilka problem ska lösas och vilka värden ska skapas – och kunskap kring den teknik som ska användas samt kanske viktigast av allt; insikter kring hur dessa faktorer samverkar och interagerar.

Pandemin har blottat brister

Hur insamlade data hanteras, hur användningen av tekniken kan avgränsas och hur personlig eller organisationsrelaterad integritet kan skyddas är några av de etiska aspekter som också måste vägas in vid omställning till ett smartare och mer uppkopplat samhälle.

Den rådande pandemin har gjort att digitalisering av vissa offentliga tjänster påskyndats för att tillgodose de ökande behoven, något som sin tur identifierat omständigheter som påverkar hur effektiv digitaliseringen kan bli. Ojämlik tillgång till det offentliga tjänsteutbudet, bristande åtkomst eller begränsad möjlighet till återanvändning av data samt obefintlig integration mellan verksamheter och system är några exempel på dessa och något som på sikt behöver ses över.

Läs hela avhandlingen.


Om disputationen

Onsdagen den 8 december försvarar Ott Velsberg, Institutionen för informatik vid Umeå universitet sin avhandling med titeln In The Age of IoT: Exploring Public Sector Smartness. Opponent är Professor, Ulf Melin, Avdelningen för Informationssystem och digitalisering, Linköpings Universitet

Disputationen hålls kl 9.00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska

För mer information, kontakta:

Ott Velsberg
Gästforskare
E-post
E-post