"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-17 Uppdaterad: 2023-10-18, 08:50

UCMR PI Magnus Andersson, ny professor i fysik

NYHET I sin forskning utvecklar Magnus Andersson tekniker för att mäta fysikaliska och kemiska egenskaper hos enskilda bakterier och proteiner med hjälp av så kallade optiska pincetter.

Text: Linn Eckeskog

Bakteriers mycket goda förmåga att fästa till celler och ytor kan ge upphov till sjukdomar och leda till förstörda livsmedel. Många bakterier har dessutom förmågan att motstå starka desinfektionsmedel vilket gör det svårt att bekämpa bakterierna. För att förstå hur bakterier fäster, och hur de motstår starka kemikalier, behöver vi förstå de grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaperna som ger bakterierna dessa unika möjligheter.

I sin forskning utvecklar Magnus Andersson metoder för att mäta fysikaliska och kemiska egenskaper hos enskilda bakterier och proteiner. Med hjälp av så kallade optiska pincetter kan han och hans kollegor mäta de krafter som verkar när en bakterie fäster och enskilda proteiners mekaniska egenskaper. Det går dessutom att beröringsfritt studera hur molekyler ändras i bakterierna när de utsätts för kemikalier. Metoderna öppnar för nya typer av studier, som inte tidigare varit möjliga. Forskningen ökar förståelsen för hur bakterier fäster till ytor och motstår kemikalier, vilket i förlängningen bidrar till nya och mer effektiva behandlingsstrategier.

Biografi

Magnus Andersson föddes 1975 i Sundsvall och disputerade i  experimentell fysik vid Umeå universitet 2008. Efter en tid som postdoktor vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn, Danmark, återvände han 2010 till Umeå där han startade  Biofysik- och biofotonikgruppen. Han har varit gästforskare vid Boston University School of Medicine i USA. Han  meriterade sig som docent 2015 och är meriterad lärare sedan 2022. År 2018 mottog han Umeå  naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris och 2012  Teknisk fysiks kvalitetspris.  Sedan 2020 är han biträdande och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för fysik.

För mer information, kontakta gärna: