"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-27

Teknik ökar tillgången till specialistsjukvård i glesbygden

NYHET Tekniska lösningar av olika slag gör det möjligt att undersöka patienter inom specialistsjukvården på distans. Många av de system som finns idag kan återanvändas av andra sjukvårdsinrättningar, men måste anpassas efter lokala förhållanden. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Ulla-Maija Pesola har i sin avhandling följt hur sjukvårdsorganisationer i Sverige, Finland, Norge och Skottland samarbetar för att utbyta och testa tekniklösningar som kan öka tillgången till sjukvård i glesbygdsområden. Ett exempel är Västerbottens läns landsting som utvecklat en tjänst som kallas distanslogopedi, där patienter möter logopeden på distans via videokonferens. I Västerbotten har distanslogopedi fördubblat tillgången till logopedtjänster i Västerbottens inland.
– Det resultat som tjänsten skapat i Västerbotten har uppmärksammats av sjukvårdsorganisationer i Finland och Skottland. De har sedan med hjälp av logopederna i Västerbotten startat liknande verksamheter, säger Ulla-Maija Pesola.

I ett annat fall testades en mobil ögonmottagning från Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt i Västerbottens inland. Istället för att åka till Lycksele ögonmottagning för att undersökas för diabetesrelaterade ögonsjukdomar fick patienterna göra undersökningar lokalt på den mobila ögonmottagningen, som var stationerad i Storuman och Vilhelmina. Systemet har använts i Finland i över tio år och i den norra delen av landet undersöks alla diabetespatienter med stöd av det.
– Många äldre i Västerbottens inland berättade att de inte klarar av att resa till närmaste ögonmottagning för att göra undersökningar. Därför är det viktigt att utveckla tjänster som möjliggör specialistsjukvård på distans, för att alla ska ha lika tillgång till vård oavsett var man bor.

Existerande system kan återanvändas

Hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige, Finland, Norge och Skottland står inför liknande utmaningar. Stora avstånd och centraliserad sjukvård kan göra det svårt att få tillgång till vård. Resurserna inom hälso- och sjukvårdens organisationer är ofta begränsade, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att utveckla och testa tekniska lösningar som kan användas för att leverera sjukvårdstjänster på distans.
– Samarbete över organisatoriska och nationella gränser gör det möjligt att ta vara på kunskap och erfarenheter från olika sjukvårdsorganisationer när det gäller användning och utveckling av vårdens tekniklösningar. Istället för att utveckla nya tjänster är det möjligt att utbyta existerande, färdigutvecklade tekniklösningar mellan organisationer.

Teknikbaserade sjukvårdstjänster behöver lokaliseras

Lokala förhållanden och skillnader i organisationsstrukturer, till exempel hur reseersättningar betalas ut eller hur utvecklad den lokala IT-infrastrukturen är, påverkar sjukvårdsorganisationernas möjligheter att ta vara på teknologi och dess möjligheter.
– Forskningen visar att trots att sjukvårdsorganisationer i Sverige, Finland, Norge och Skottland står inför samma utmaningar när det gäller att erbjuda sjukvårdstjänster i glesbygden, behöver teknikbaserade sjukvårdstjänster lokaliseras när de överförs från ett land till ett annat för att skapa hållbar vård.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen

Torsdagen den 30 maj försvarar Ulla-Maija Pesola, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Crossing Boundaries: Transferring eHealth services across the Northern Periphery. Svensk titel: Över gränser: överföring av eHälsotjänster till norra periferin. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal MA121, MIT huset, Fakultetsopponent är professor Mark Chignell, Mechanical & Industrial Engineering, University of Toronto.

För mer information, kontakta gärna:

Ulla-Maija Pesola, institutionen för informatik, Umeå universitet
E-post: umpesola@informatik.umu.seTelefon: 090-786 9380

Redaktör: Eva Stoianov