"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-19

Tekniken påverkar beteenden på Internet

NYHET Teknikens utformning har betydelse för hur människor kommunicerar och beter sig på Internet. Det menar Daniel Skog, Umeå universitet, som i en avhandling studerat den svenska nätgemenskapen LunarStorm.

Daniel Skog har under fyra år deltagit i LunarStorm för att ta reda på hur medlemmarna använder systemets funktioner och verktyg när de kommunicerar med varandra. I hans studie framkommer att teknikens, eller mjukvarumiljöns utformning har betydelse för medlemmarnas kommunikationsvanor och beteenden. Det är dock svårt att förutsäga hur en enskild del av mjukvarumiljön kommer att påverka den sociala miljön, eftersom nätgemenskapens medlemmar ofta hittar oväntade och innovativa tillämpningar av varje mjukvarukomponent.

- Varje funktion har utformats utifrån en idé om dess användning. Men när tusentals medlemmar under lång tid utforskar och experimenterar med olika funktioner uppstår en mängd parallella användningsmönster. Ofta skiljer sig dessa från den avsedda användningen, säger Daniel Skog.

Skog menar att medlemmarna därmed blir medskapare av nätgemenskap. Deras innovativa utforskande beskrivs som viktigt för nätgemenskapen och i avhandlingen visas på hur medlemmarnas långvariga användning kan leda till vidareutveckling och förändring av mjukvarumiljön.

I avhandlingen diskuteras också hur nätgemenskap som företeelse har förändrats under det senaste decenniet, från att ha varit platsbundet till att få en tydligare nätverksstruktur. Skog visar på hur nätgemenskap tidigare primärt uppstod i sammanhanget av en enskild Internetbaserad mötesplats. Men idag framträder nya distribuerade former av nätgemenskap. Även befintliga nätgemenskaper som exempelvis LunarStorm påverkas av denna utveckling.

- LunarStorm utgjorde under en tidsperiod urtypen för nätgemenskap baserad på en sammanhållen, stängd mjukvarumiljö. Men i den nya nätverksliknande struktur som bättre beskriver dagens Internetbaserade sociala grupperingar, reduceras LunarStorm själv till en komponent som kan kombineras med andra för att bilda nya former av distribuerade mjukvarumiljöer.

Med benämningen nätgemenskap avses vanligtvis sociala mötesplatser på Internet. LunarStorm lanserades år 2000 som en efterföljare till Stajl Plejs, en av de första Internetbaserade mötesplatserna i sitt slag. Under perioden för denna studie var LunarStorm den största svenska nätgemenskapen med mer än en miljon aktiva medlemmar.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Fredagen den 28 maj försvarar Daniel Skog, Institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Mjukvarumiljöer för gemenskap – en studie av nätgemenskap, teknik och kultur”. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal KB3B1, KBC-huset. Fakultetsopponent är Docent Malin Sveningsson, Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet.

För mer information kontakta:Daniel Skog, Institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 090-786 95 75, 070-539 21 66
E-post: daniel.skog@informatik.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov