"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-30

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens och Lärarhögskolans pedagogiska priser 2015

NYHET Lars Karlsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för yngre lärare 2015. Lärarhögskolans pedagogiska pris går till Olof Johansson, institutionen för matematik och matematisk statistik.

Lars Karlsson.

Lars Karlsson arbetar sedan 2011 som biträdande universitetslektor vid institutionen för datavetenskap. Han undervisar främst inom området parallella beräkningar och möter där studenter från flera av fakultetens master- och civilingenjörsprogram.

Ur prismotiveringen: ”Lars förenar på ett utmärkt sätt en framgångsrik forskning med ett starkt engagemang för grundutbildningen och har hållit en rad pedagogiska seminarier, där han gärna delar med sig av sin personliga utveckling i lärarrollen.

Lars har bidragit till en tydlig utveckling av studenters lärande i vetenskapligt skrivande och har i omarbetandet av kandidatprogrammet i datavetenskap bidragit med ett nytt förhållningssätt. Han har också medverkat till pedagogiskt nytänkande och har infört flera nya undervisningsformer som sedan fastställts i kursplanerna.”

Olof Johansson

Olof Johansson arbetar sedan 1989 som universitetsadjunkt i matematik vid Umeå universitet. Sedan 2014 är han ordförande för programrådet för ämneslärare. Han har också tillhört den arbetsgrupp som framgångsrikt arrangerade Matematikbiennalen vid Umeå universitet 2012 och 2014.

Ur prismotiveringen: ”Olof har ett genuint intresse för lärarutbildningen på alla områden. Detta visar sig bland annat i ett starkt engagemang för studenterna. Han är som lärare mycket lyhörd och arbetar hela tiden helhjärtat för att universitetet ska ha en lärarutbildning av högsta kvalitet.

Den erfarenhet och kunskap som han byggt upp genom en långvarig och framgångsrik lärargärning inom verksamhetsförlagd utbildning har skapat ett stort kontaktnät bland yrkesverksamma lärare. Vår uppfattning är att Olof har ett stort förtroende bland dessa lärare och att han utgör en viktig länk mellan universitetet och skolan.”

Priserna består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kronor. Priserna delas ut vid universitetets vårpromotion den 30 maj 2015.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Karlsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 70 24
E-post: lars.g.karlsson@umu.se

Olof Johansson, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitetTelefon: 090-786 55 47
E-post: olof.johansson@math.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog