"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-28

Temadag i miljö och hållbar utveckling för Handelshögskolans medarbetare

NYHET Handelshögskolan har under hösten 2013 inlett ett arbete med att certifiera verksamheten enligt miljöledningsstandaren ISO14001. Som ett led i detta inbjuds alla medarbetare till en temaeftermiddag om miljö och hållbar utveckling.

Temaeftermiddagen hålls i UB 337 den 4 december.

Programpunkter

13.15 – 13.30   Om miljöledningsarbetet vid USBE (Lars Hassel, Lisa Redin)

13.30 – 14.15   Miljö- och hållbarhetsarbete vid Göteborgs universitet (Ulf P Andersson, Göteborgs miljövetenskapliga centrum)

14.15 – 14.30   Fika

14.30 - 15.15   Hållbarhetsaspekter i högre utbildning (Tove Holm, Novia Yrkeshögskola, Finland)

15.15 – 15.30   Hållbar utveckling i kurser (Kalle Bonnedahl)

15.30 – 15.45   Hållbarhetsaspekter i forskning och utbildning (Göran Bostedt)