"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-30

Teori av Blom och Morén uppmärksammad vid europeisk forskningskonferens

NYHET Vid den största europeiska konferensen för forskning i socialt arbete (ECSWR) i Ljubljana 22-24 april 2015, framgick att olika forskargrupper i Finland, Belgien och Norge oberoende av varandra, och i olika typer av projekt, använder en teori (KAIMeR) som utvecklats av professorerna Björn Blom och Stefan Morén vid Institutionen för socialt arbete.

Det är mycket ovanligt av flera anledningar:

1) globalt sett sker en blygsam teoriutveckling i ämnet socialt arbete, teorier importeras oftast från andra samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen,

2) de teorier som används i socialt arbete kommer vanligen från anglosaxiska länder,

3) KAIMeR-teorin har kommit att användas i olika typer av empiriska projekt med fokus på forskning, utveckling och utvärdering, vilket illustrerar att teorin är både flexibel och robust.

Länk till konferenshemsidan:

http://www.eswra.org/conference-2015/

Möjlighet att läsa hela artikeln:

Journal of social work - Explaining social work practice – the CAIMeR theory

Redaktör: Andre Tetting