"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-09

Testanläggningen för etanolproduktion i Örnsköldsvik är hotad

NYHET Etanolpiloten i Örnsköldsvik invigdes 2004 och är en unik testanläggning där metoder utvecklas för att utvinna etanol ur cellulosa. Om inte nya finansieringsmöjligheter hittas måste driften av anläggningen avvecklas.

– En avveckling av driftsengagemanget och en eventuell avveckling av etanolpiloten i Örnsköldsvik skulle vara synnerligen beklaglig mot bakgrund av den satsning på bioenergi och bioraffinaderi som finns längs norrlandskusten. Etanolpiloten är en viktig utvecklingsanläggning inom den satsningen, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Vid dagens styrelsemöte beslutade Sekab E-Technology AB att säga upp drifts- och samverkansavtalet om skötsel och drift i Etanolpiloten

Bakbundna universitet

Sekab E-Technology meddelar att de framöver bara kommer att kunna stå för en mindre del av beläggningen i Etanolpiloten. Merparten av beläggningen och finansieringen behöver därför komma från tredje part. Samtal har under hösten förts med företag, universitet och myndigheter för att lösa frågan, men hittills utan resultat. Sammanlagt saknas beläggning och finansiering för motsvarande 20 miljoner kronor för 2012, vilket skulle belasta Sekab om inte avvecklingen genomförs.

– Det är mycket olyckligt. Tyvärr saknar både Umeå och Luleå universitet, som är två av ägarna till pilotanläggningen, möjligheter att skjuta till pengar till bolaget eftersom EU:s statsstödsregler inte tillåter det, förklarar Ulf Edlund, professor i oorganisk kemi och seniorrådgivare för samverkan vid Umeå universitet.

Fortsatt sökande efter extern finansiering

Arbetet med att hitta extern finansiering och beläggning fortgår parallellt med avvecklingen av Sekabs driftengagemang. Bedömningen är att om ingen lösning nås kommer verksamheten i etanolpiloten avstanna efter första kvartalet 2012.

Etanolpiloten är en unik anläggning som sedan invigningen 2004 fått stor internationell uppmärksamhet också eftersom även verksamheten tillhör den internationella toppen inom sitt område.

– Cellulosaetanol hjälper till att bryta beroendet av fossil energi och sänker samtidigt utsläppen av fossila växthusgaser. Att omvandla restprodukter från skogs- och jordbruk till grön energi kommer att vara en framtidslösning, konstaterar Ulf Edlund.

Etanolpiloten ger forskare möjlighet att i en större skala verifiera och optimera de processer som tidigare utvecklats i labbmiljö. Utvecklingsarbetet omfattar allt från nya råvaror, kemiska och biologiska processer, styr- och reglerteknik till integrering med annan produktion.

EtanolPiloten i Sverige AB (EPAB) är ägare till pilotanläggningen. Epab ägs av Umeå universitet och Luleå tekniska universitets respektive holdingbolag samt till en mindre del av Sekab E-Technology. Sekab E-Technology har uppdrag att driva och utveckla verksamheten. Sekabs resurser innefattar forsknings- och utvecklingsingenjörer med huvuduppgift att vidareutveckla och utvärdera processen i pilotanläggningen samt operatörer som ansvarar för driften av anläggningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Edlund, seniorrådgivare för samverkan vid Umeå universitet.
E-post: ulf.edlund@adm.umu.seTel: 090-786 95 33
Mobil: 070-320 46 46

Redaktör: Karin Wikman