"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-03

“The Future of Global Food and Nutrition Security”

NYHET Professor Agneta Hörnell deltog 25-26 februari 2015 i en europeisk visions- och möjlighetsworkshop inom projektet FOODSECURE som finansieras av EU kommissionen. Workshopen hade titeln “The Future of Global Food and Nutrition Security”.

FOODSECURE

syftar till att utforma effektiva och hållbara strategier för att bedöma och hantera framtida utmaningar relaterat till möjligheterna att säkra adekvata mat- och näringsintag. Projektet inkluderar en uppsättning analytiska instrument för att experimentera, analysera och samordna effekterna av kort- och långsiktiga politiska åtgärder. Det långsiktiga målet med projektet är att stödja EU: s beslutsfattare och andra intressenter i utformningen av konsekventa, sammanhängande, långsiktiga politiska strategier för förbättrad livsmedels- och näringstrygghet.

Mer information här nedan

FOODSECURE

Redaktör: Agneta Hörnell