"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-28

The Gendered City: Aktioner och samtal i Döbelns park

NYHET Under en dag blir Döbelns park en mötesplats för konstnärliga aktioner och spännande diskussioner. Vem har rätt till staden? Finns det ett jämställt stadsrum? Hur kan staden göras mer tillgänglig? Lördag 6.9 kl 14–18 bjuds umeåborna in att medverka i aktioner och samtal i parken.

Välkommen till pressinformation:
Bildmuseet fredag 5 sept kl 10.

The Gendered City vill initiera en dialog om det offentliga rummet och titta närmare på staden utifrån ett genusperspektiv. Vi träffas under en picknick i parken för att med Umeå som utgångspunkt diskutera stadens miljö, arkitektur och infrastruktur; dessas politiska, sociala och existentiella dimensioner.

Konstnärsgruppen RACA (Sverige/Danmark) bjuder upp till en queer Mazurka, 3 Minutes City, där dansarna slumpvis möts i par bestående av partners med både samma och motsatta kön. Konstnären Anthea Moys (Sydafrika) hävdar att depression även kan drabba en stad och ett samhälle och hon erbjuder olika konkreta behandlingar för att häva detta tillstånd. Konstnären och designern Amy Franceschini (USA) gör en aktion där hon med utgångspunkt i Carl von Linnés klassificeringssystem vill uppmuntra till nya sätt att kategorisera människor och miljöer. Konstnären Camilla Påhlsson (Sverige) uppmanar oss att HÅNGLA MER! Medverkar under dagen gör också lokala konstnärer, forskare från Umeå universitet, representanter för kommun, polis, föreningsliv och aktivistgrupper i Umeå.

Temadagen The Gendered City har initierats och producerats av Veronica Wiman i samarbete med Camilla Påhlsson. The Gendered City ingår i projektet Urban Concerns, Bildmuseets pågående samarbete med Johannesburg Art Gallery. Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Läs mer på Bildmuseets webbplats.

För mer information

Katarina Pierre, intendent
Katarina.pierre@bildmuseet.umu.se
090-786 96 32

Redaktör: Helena Vejbrink