Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-19

The Lancet hyllar svensk modell för allmänmedicinsk forskning

NYHET Den modell för allmänmedicinsk forskning som har tagits fram vid den nationella forskarskolan i allmänmedicin, Umeå universitet, kan bli räddningen för den allmänmedicinska forskningen i ett internationellt perspektiv. Det skriver Richard Horton, chefredaktör vid tidskriften The Lancet i veckans nummer.

Richard Horton skriver i sin ledarartikel Offline, om den negativa spiral i form av minskade resurser och status som har präglat allmänmedicinen som specialitet under många år. Det har även har satt spår i forskningen på området.

Som en lösning på detta lyfter Richard Horton nu fram Lars Hjalmar Lindholm, senior professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, som tillsammans med företrädare för universiteten i Linköping och Göteborg, Lund, Uppsala, Örebro och i viss mån även Karolinska institutet, bedriver den nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Målet för skolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, är att höja kvaliteten på forskningen på det allmänmedicinska området genom att ge studenterna en gedigen forskarutbildning. Man uppmuntrar både till multidisciplinär forskning och att doktoranderna ska stimuleras till internationella kontakter redan tidigt i utbildningen.

Richard Horton skriver i sin artikel att 50 doktorander har antagits till forskarskolan sedan 2010 och ytterligare tio kommer att rekryteras den närmaste månaden. Inom forskarskolan utbildas huvudsakligen primärvårdsläkare, men även sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och arbetsterapeuter finns bland studenterna. Utöver ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter har hittills har 13 studenter disputerat vid forskarskolan.

Själva modellen för forskarskolan har inspirerat till nya forskarskolor inom andra medicinska discipliner i Sverige. Dessutom har det Norska vetenskapsrådet också startat en forskarskola i allmänmedicin, som bygger på den svenska modellen.

Richard Horton skriver i sin artikel att detta initiativ förtjänar internationell uppmärksamhet och att modellen behöver spridas vidare för att åstadkomma framgångsrik allmänmedicinsk forskning.

Lars Hjalmar Lindholm, professor och föreståndare för den nationella forskarskolan i allmänmedicin är glad för den uppmärksamhet som tidskriften ger.

– Det här var väldigt överraskande och jag är ödmjukt tacksam för att Richard Horton skriver om oss. Det som är nyckeln till framgång för forskarskolan är att frågeställningarna kommer ur allmänmedicinen, samtidigt som vi vänder oss till expertis vid lärosäten på olika håll i världen för att analysera data. På det här sättet får vi helt enkelt lära oss hur man gör, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, är också glad och anser att artikeln i The Lancet bekräftar betydelsen av det arbete som Lars Hjalmar Lindholm och hans kollegor bedriver.

– Att tidskriften väljer att skriva om forskarskolan i allmänmedicin i så positiva ordalag förstärker ryktet om Umeå universitet som ett initiativrikt universitet. Artikeln ger även en internationell bekräftelse på Lars Hjalmar Lindholms betydelsefulla insatser, som också gav honom universitetets förtjänstmedalj 2013, säger Lena Gustafsson.

Läs artikeln i The Lancet

För mer information om forskarskolan, kontakta gärna:Lars Hjalmar Lindholm
E-post: larsh.lindholm@fammed.umu.se

Foto: Johan Gunséus
 

Läs även om att Lars Hjalmar Lindholm tilldelades Umeå universitets förtjänstmedalj 2013

Redaktör: Mattias Grundström Mitz