"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-25

Thuréuspris till forskning om benförlust i käke

NYHET 2021 års Thuréuspris går till Maria Ransjö, gästprofessor vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Hennes forskning har bland annat fokus på hur biomaterial som används vid rekonstruktion av bendefekter i käkarna interagerar med benceller.

Text: Ola Nilsson

Maria Ransjö är ämnesföreträdare i ortodonti vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är därutöver docent i oral cellbiologi och gästprofessor vid Institutionen för odontologi i Umeå.

Prisnämndens motivering: Benvävnad är Ransjös forskningsfält, med frågeställningar som fördjupar kunskaperna om hur benvävnadens celler bildas och fungerar samt hur detta styrs av olika signaler. Ett område av Ransjös forskning har fokus på hur de biomaterial som används vid rekonstruktion av bendefekter i käkarna interagerar med benceller, och hur kisel från specifika födoämnen och biomaterial påverkar benmetabolism. Då åldersrelaterad benförlust är ett av de största hälsoproblemen i Västvärlden, är Ransjös forskning inom området av stor betydelse, där resultaten från studierna kring kisel har potential att ge banbrytande resultat. Kunskap från hennes forskning bedöms även kunna bidra till att utveckla biomaterial för benregeneration. Ransjö är därtill med sitt engagemang och sin kunnighet en erkänt skicklig pedagog och företrädare för sitt ämnesområde.

Thuréuspriset, som bygger på en donation 1987 av makarna Thuréus, bereds av en prisnämnd vid Umeå universitet och pristagare utses av fakultetsnämnden på förslag av prisnämnden. Priset delas varje år ut i syfte att främja forskning inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid.

Kontakt

Maria Ransjö
Professor
E-post
E-post
Telefon
031-786 00 00