"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-16

Tidig bedömning vid sjukskrivningunderlättar återgången i arbete

NYHET En tidig bedömning vid sjukskrivning kan identifiera personer som behöver tidiga insatser för att underlätta återgången till arbetslivet, skriver Annie Hansen Falkdal i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 23 september.

Människor som är eller riskerar att bli sjukskrivna är en stor och utsatt grupp. Det är viktigt att var och en kan få lämpligt professionellt stöd, vilket i sin tur kräver kunskap om vilka behoven är, varför vissa personer vid sjukskrivning återgår snabbare än andra i arbete och hur man ska kunna identifiera dem som inte kan göra det.

Avhandlingen visar att det är möjligt att göra en sådan tidig bedömning i samband med sjukskrivningen. Kunskapen kan användas för utveckling av framför allt primärvårdens och försäkringskassans arbete med människor som är eller riskerar att bli sjukskrivna, men även arbetsförmedlingen och företagshälsovården bör kunna använda sig av dessa kunskaper.

Studierna visade att ingen enskild faktor var helt utslagsgivande för hur sjukskrivningsprocessen utvecklade sig. Individer har både plus- och minusfaktorer i vågskålen. Hos en och samma individ kan vissa faktorer förutsäga återgång i arbete, samtidigt som andra utgör hinder och istället förutsäger förtidspension.

Bristen på professionellt stöd har visat sig vara en faktor som kan få vågskålen att tippa över mot förtidspension. Fler faktorer som visade sig vara viktiga var individens egen tro om sin förmåga att arbeta i framtiden, antalet tidigare sjukskrivningsdagar, om det fanns en tydlig diagnos från läkare eller inte — men också hur individen själv beskrev sina symtom.

Andra betydelsefulla faktorer var livstillfredsställelse och känsla av sammanhang, samt utbildningsnivå och om man arbetade i privat eller offentlig verksamhet. Viktigt var också upplevelse av bekräftelse och stöd från den närmaste omgivningen och från de professionella aktörerna, samt om man kände sig delaktig i vad som hände.

En delstudie visade också att undersökningarna och dokumentationen behöver förbättras avsevärt från hälso- och sjukvården och inom försäkringskassan för att kunna ligga till grund för de professionella aktörernas arbete och för att underlätta samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer.

Annie Hansen Falkdal (tidigare Jonasson) är bördig från Järvsö, Hälsingland, och tog arbetsterapeutexamen i Örebro 1974. Hon har arbetat i drygt 25 år vid vårdcentraler i Västerbottens inland, främst Åsele. Parallellt med forskarstudierna har hon de senare åren arbetat med rehabilitering inom Försäkringskassan i Västerbotten, i Åsele men även i Umeå och Vindeln.

Hon kan nås på tfn 090-786 92 79, mobil 070-374 89 61.
E-post: annie.j.hansen@occupther.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, och har titeln Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete. Viktiga faktorer för tidig bedömning. Disputationen äger rum fredagen den 23 september kl 10.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Mona Eklund, Arbetsterapi, Lunds universitet.

Redaktör: Hans Fällman