"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-21

Tidig behandling viktig vid kemiska lungskador

NYHET Om lungorna utsätts för giftiga kemikalier måste en tidig behandling med antiinflammatoriska läkemedel sättas in för att förhindra svåra skador, skriver Elisabeth Wigenstam i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 30 mars.

Risken att utsättas för giftiga kemikalier kan uppstå under vissa typer av arbete eller vid en olycka med utsläpp. I Bhopal, Indien, inträffade 1984 en uppmärksammad olycka där flera tusen personer omkom sedan en tank med metylisocyanat hade exploderat. Ännu årtionden efteråt lider människor i området av kroniska lungsjukdomar som följd av en exponering i hög dos. Andra ämnen som kan orsaka förödande skador även lång tid efter exponering är olika senapsgaser.

Inandning av giftiga kemiska ämnen kan orsaka irritation i luftvägarna och i högre doser också en akut lungskada. Den klassiska behandlingen i det läget är kortikosteroider, ett slags inflammationsdämpande läkemedel. I avhandlingen framkommer att de är effektiva om de kan ges inom två timmar efter inandningen av de skadliga ämnena. De förhindrar då den direkta inflammationen i lungorna och bidrar dessutom till att minimera risken för kroniska skador.

Det finns emellertid ett behov av att söka alternativ till steroiderna eftersom de kan försämra immunförsvaret så att personen lättare råkar ut för andra sjukdomar. Avhandlingen visar att behandling med antioxidanten vitamin E inom en timme efter inandning av det senapsgasliknande ämnet melfalan kan minska antalet inflammatoriska celler i lungorna hos möss och skydda mot skadlig tillväxt av bindväv.

Om en kemisk katastrof inträffar är det viktigt att veta hur man bäst behandlar de drabbade personerna. Triage är en väletablerad metod i sjukvården, som går ut på att snabbt avgöra vilket slags vård de drabbade behöver men det kan vara särskilt svårt om personen inte visar några synliga symptom. Studier från Iran-Irakkriget 1980-88 visar att symtomen ofta inte kommer förrän dagar eller veckor efter exponering för senapsgas, och då är det för sent med skadeförebyggande åtgärder. Lungskadorna som uppstår är mycket svåra och kräver ofta livslång behandling. Resultaten från avhandlingen kan förhoppningsvis ligga till grund för ett bättre omhändertagande i dessa sammanhang.

Elisabeth Wigenstam (tidigare Grundström) är uppvuxen i Sorsele. Efter magisterexamen i molekylärbiologi vid Umeå universitet och studier vid biomedicinska forskarskolan är hon doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon är anställd vid FOI i Umeå och kan där nås på tel. 090-10 66 68
e-post elisabeth.wigenstam@foi.se

Fredagen den 30 mars försvarar Elisabeth Wigenstam, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Patogenes och behandling av kemiskt inducerad lungskada (Engelsk titel: Pathogenesis and treatment of chemical-induced lung injury). Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal E04, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor Kjell Larsson, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-52738