"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-16

Tidigare anställd sjuksköterska vid Studenthälsan anmäls

NYHET Socialstyrelsen har lämnat en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med fråga om disciplinpåföljd för en legitimerad sjuksköterska som var timanställd som sjuksköterska vid Studenthälsan, Umeå universitet, under perioden 20070907-200080530.

Studenthälsans verksamhetschef Karina L Sandström upptäckte i sin regelmässiga uppföljning av kvalitetsarbetet, där bland annat granskning av patientjournaler ingår, brister i journalhanteringen under våren 2008 och anmälde händelsen till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal. Tillsynen ska stödja och granska verksamheten och personalens åtgärder och syftar till att förebygga skador och minimera riskerna för patienterna. Resultatet av tillsynen förs tillbaka till vårdgivare och personal för att förhindra att samma sak händer igen.

Socialstyrelsen har, efter att ha granskat 64 journaler, som alla visade stora brister, beslutat att i sin tur anmäla ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Socialstyrelsen konstaterar att inga patienter har kommit till skada men att den bristfälliga journalhanteringen utsatt dem för onödiga risker.

Redaktör: Carina Dahlberg