"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-02

Tidigare studenter gav kurs i maskinritning en extra skjuts

NYHET Tack vare ett samarbete mellan Umeå universitet och konsultföretaget Sigma fick kursen i maskinritning för blivande maskiningenjörer en extra dimension. Utbildningen tog hjälp av tidigare studenter som i dag arbetar som tekniska konsulter.

– Det finns inga bättre på maskinkonstruktion än de som arbetar med det varje dag, säger Kim Lingwall, tidigare student på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik som arbetar som konsult på Sigma sedan några år tillbaka.

Tidigare har den kursansvarige för datorstödd maskinritning tagit hjälp i undervisningen under några laborativa moment av studenter som läser det tredje året av utbildningen.

– Studenterna har kunskaper kring mjukvaran som används och kan hjälpa till och även agera som förebilder och inspiration, säger Lars Bygdén, kursansvarig.

Till årets kurs blev lösningen att dessutom anlita tre alumner från högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. De är nu verksamma inom näringslivet som konsulter, arbetar dagligen med maskinkonstruktion och har en kompetens som vida överstiger de kunskaper de hade när de tog examen. Målet var att de skulle tillföra kursen ytterligare kompetens genom sin erfarenhet och verklighetsanknytning.

– För studenterna kan kontakten med konsulterna via undervisningen visa på ett större perspektiv och ge dem en ökad förståelse för varför man ska lära sig till exempel maskinritning, säger Joachim Jillehed, regionchef North på Sigma.

En positiv effekt av att ta hjälp av personer med egna erfarenheter från kursen var att starka och svaga moment i kursen var väl kända och resurser kunde då lätt sättas in för att förbättra undervisningen, säger Lars Bygdén. De inhyrda konsulterna har sin studietid i närtid och kan väl sätta sig in i studenternas situation. De hade också som tydligt mål att förbättra några moment och möjligheterna till handledning under kursen. Tydligare information och ökad bemanning under laborationer resulterade i bättre förberedda studenter som också lärde sig mer. 

– Studenterna har haft en otrolig utvecklingskurva från det att de påbörjade kursen, säger Kim Lingwall.

Att undervisningen sköttes av inhyrda konsulter var något som verkligen uppskattades av studenterna.

– Det var mycket intresse och frågor om arbetslivet, berättar Torbjörn Eriksson från Sigma.

I undervisningen kunde arbetssätt och programvaror, detaljer i programvaran och lösningar på problem diskuteras på en mer detaljerad nivå och relateras till hur man arbetar som konsult.

Kim Lingwall, Torbjörn Eriksson och Marcus Eriksson från Sigma försökte också förmedla att det är värt att lägga ner mycket arbete på kurserna då det bara är hårt arbete som räknas och det som gäller när man väl kommer ut på arbetsmarknaden.

Enligt kursansvarige Lars Bygdén har kursen aldrig varit så bra bemannad som i år och responsen från studenterna har varit väldigt positiv. Det är en fördel att kunna nyttja personer med hög kompetens i ämnet och som har en tydlig verklighetsanknytning i undervisningen. Att ta in kompetenser med erfarenhet från näringslivet fungerar också som en bra inspirationskälla för studenterna till ett framtida val av yrke, säger han.

Konsulterna var alla ivriga att själva kunna bidra och förbättra en kurs som de själva uppskattade under sin studietid.

- Det var roligt att få stå på andra sidan och försöka göra någonting bättre, säger Kim Lingwall.

- Jag upplevde det som en rolig utmaning att få undervisa. Man lär sig mycket om sig själv och det är ett bra utvecklingstillfälle, berättar Marcus Eriksson.

- Det tilltalar att få komma tillbaka och ”tuta” i studenterna mina lärdomar och upplevelser sedan studietiden, säger Torbjörn Eriksson med en glimt i ögat.

Den verklighetsanknytning som inhyrningen av konsulterna från Sigma bidragit med har varit mycket uppskattad och poängterar vikten av kontakter med olika företag för studenterna redan under studietiden. Detta är något som Cooperative education (Co-op) redan införlivat där studenterna får ansöka om att bli antagna till ett företagssamarbete som löper under hela studietiden. Co-op innebär att studenten varvar sina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag och får då utbildning, arbetslivserfarenhet och kontakter i arbetslivet under sin studietid.

- Både Torbjörn och jag hade Co-op-platser under vår studietid. Jag kan bara prata för mig själv, men Co-op eller liknande koncept är något jag tycker bör finnas på alla utbildningar. Det gjorde en stor skillnad för mig avslutar Kim Lingwall.

Läs mer om Co-op här.

För mer information

Lars Bygdén
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 56