"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-11

Tidskriften Kulturella Perspektiv får stöd från VR

NYHET Tidskriften Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, som utges vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, har fått goda vitsord och erhållit fortsatt årligt tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet.

Som tidigare rapporterats under hösten 2013 har Vetenskapsrådet aviserat sänkningar i stödet till de vetenskapliga tidskrifterna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.

Inför 2014 var det drygt 50 tidskrifter som lämnat in ansökningar om stöd. Av dessa fick 27 tidskrifter anslag (varav Kulturella Perspektiv var en av dessa) medan 23 fick avslag på sina ansökningar.

Roger Jacobsson, docent och chefredaktör för Kulturella Perspektiv, berättar att tidsskriften fick högt betyg i utvärderingen och var tillsammans med Historisk tidskrift de tidskrifter som fullt ut erhöll sökt stöd.

– Det är naturligtvis mycket tillfredställande att Kulturella Perspektiv uppfyller dessa krav och har rankats så högt - det är vi mycket glada över, berättar Roger Jacobsson. 

– Samtidigt, att VR tycks vara på väg att nedmontera stödet till humaniora och samhällsvetenskap, är både beklagligt, diskutabelt och mycket oroande.

Bland de de tidskrifter som fick avslag på sina ansökningar och blev utan stödet från VR var bland annat RIG, Lychnos, Samlaren, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), Sociologisk forskning, m.fl.

Kriterierna för Vetenskapsrådets bedömningar av ansökningar:

  • Krav på ett vetenskapligt referee-system (dvs alla artiklar granskas genom ett per review-system före publicering)
  • Publicering enligt open access-principen (innebär att tidskriftens innehåll även skall finnas tillgängligt över nätet)
  • Tidskriften skall vara indexerad i internationella databaser
  • Tidskriften skall ha en klar och ledande ställning inom sitt ämnesfält, dvs tidskriften skall främja förnyelse och ligga i framkant inom sitt ämnesfält
  • Tidskriften (=redaktör och redaktion) skall ha en etablerad och framträdande ställning inom sitt ämnesområde
  • Tidskriften skall också ha hög typografisk kvalitet, utkomma punktligt utan förseningar etc.

Senaste numret av Kulturella Perspektiv har som tema Bärlogi - bärpraktiker och bärredskap.

Vidare skriver Maria Jönsson och Anna Rådström en artikel i numret Om vikten av att känna sig otillräcklig: Excellensbegreppet, det suveräna forskarsubjektet och de negativa känslorna

Mer om Kulturella Perspektiv kultmed.umu.se

Redaktör: Per Melander