"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-27

Tilda Rydgren tilldelas pris för bästa examensuppsats

NYHET Gösta Skoglunds Internationella Fonds priskommitté har beslutat att fondens pris för bästa examensuppsats med inriktning mot regionalvetenskap år 2023 kommer tilldelas Tilda Rydgren för hennes uppsats ”Mobility to Local High-Demand Jobs: Skills, Gender, Age, and Education as Determinants.”

Text: Eva Stoianov

Priskommitténs motivering lyder:

Tilda Rydgrens masteruppsats, "Mobility to Local High Demand Jobs: Skills, Gender, Age, and Education as Determinants," fördjupar sig i de förväntade effekterna av tekniska framsteg på efterfrågan på arbetskraft, särskilt med fokus på regionala variationer och skillnader mellan olika demografiska grupper i Sverige. Forskningen bygger på befintlig litteratur och utforskar hur både individuella och regionala faktorer påverkar anpassningsförmågan till en föränderlig arbetsmarknad. Mer specifikt undersöker avhandlingen inverkan av ekonomiska strukturer och individuella egenskaper på sannolikheten för övergång till högt efterfrågade jobb. Resultaten avslöjar att kvinnor, högutbildade individer och yngre arbetstagare är mest benägna att framgångsrikt gå över till jobb med hög efterfrågan. Däremot möter äldre arbetstagare och de utan hög utbildning ett större beroende av tillgången till lokala kompetensrelaterade jobb, vilket gör dem mer sårbara för förändringar i efterfrågan.

Tilda Rydgrens avhandling identifierar effektivt specifika regioner och demografiska grupper som kan möta utmaningar i anpassningen till framtida arbetskraftsefterfrågan, och betonar vikten av att erkänna heterogenitet i anpassningsförmåga till en föränderlig arbetsmarknad.Om fonden och priset:
Gösta Skoglunds internationella fond skapades år 1983 för att i anslutning till verksamheten vid CERUM möjliggöra internationellt reseutbyte för forskare. Fonden delar även ut ett. uppsatspris till en C/D/Masteruppsats framlagd vid en institution eller arbetsenhet inom Umeå universitet som ger ett bidrag till det regionalvetenskapliga forskningsfältet. Detta för att stimulera studenter att söka sig till det regionalvetenskapliga forskningsfältet, påbörja forskarutbildning samt publicera sig internationellt och söka internationella forskarkontakter.

Om fonden och priset:

Gösta Skoglunds internationella fond skapades år 1983 för att i anslutning till verksamheten vid CERUM möjliggöra internationellt reseutbyte för forskare. Fonden delar även ut ett. uppsatspris till en C/D/Masteruppsats framlagd vid en institution eller arbetsenhet inom Umeå universitet som ger ett bidrag till det regionalvetenskapliga forskningsfältet. Detta för att stimulera studenter att söka sig till det regionalvetenskapliga forskningsfältet, påbörja forskarutbildning samt publicera sig internationellt och söka internationella forskarkontakter.

Tillfälle för prisutdelning meddelas senare.