"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-17

Till alla studenter

NYHET Umeå universitet har under dagarna fått fem tråkiga besked från Högskoleverket. Ansökningarna för nya examensrätter för först yrkes- och förskolelärare, och sedan i dag, de tre inriktningarna inom grundlärarutbildningen har alla avslagits.

Det är viktigt att veta att alla ni som går på nuvarande utbildningar, och de som börjar till våren, inte är berörda. Ni går utbildningar som är kvalitetssäkrade och utvärderade med goda resultat.

Umeå universitet inledde 2008 ett omfattade omorganiseringsarbete av lärarutbildningarna. Umeå School of Education bildades och universitetsstyrelsen avsatte 150 miljoner kronor för att kraftfullt förstärka den utbildningsvetenskapliga forskningen med målet att skapa den bästa lärarutbildningen i Sverige.

Det är ett arbete som också engagerat många studenter och som vi lovar fortsätta med full kraft.

Vi kan idag konstatera att vi, vid ansökningstillfället i juni, inte hunnit ända fram i reformarbetet. Men det är vår övertygelse att, om allt det jobb som lagts ner från sommaren fram till idag hade funnits med i ansökan, så hade utfallet varit ett annat.

Fokus i det fortsatta arbetet kommer att ligga på att analysera den kritik som ansökningarna fick av HSV:s bedömarpanel. I det arbetet ingår också att mer exakt ta ställning till hur, och i vilken takt, vi arbetare vidare med respektive ansökan.

Lena Gustafsson, rektorKjell Jonsson, prorektor
Anders Fällström, vicerektor för utbildning

Redaktör: Inlagt av Carina Dahlberg