"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-29

Till vem ställer du dina språkfrågor?

NYHET I höst börjar Umeå universitet utbilda språkkonsulter. – Det moderna arbetslivet ställer höga krav på kommunikation, både i tal och i skrift, säger Linnéa Gustafsson, universitetslektor i nordiska språk. Det finns ett enormt behov av kunskap inom dessa områden.

Den nya treåriga språkkonsultutbildningen riktar sig till den som vill arbeta med svenska språket. En språkkonsult kan beskrivas som en blandning av informatör, journalist, svensklärare, redaktör och utredare och ska vara en kommunikationsexpert på den framtida arbetsplatsen. Det finns bara en liknande utbildning i Sverige och Umeå universitet förväntar sig därför ett stort intresse från hela landet.

– Vi erbjuder en unik professionsutbildning i svenska språket och studenterna kommer efter utbildningen bli experter på att granska och redigera texter för myndigheter, företag etc., säger Jonas Carlquist, prodekanus vid humanistiska fakulteten och en av de drivande bakom den nya utbildningen. I dagens informationssamhälle är den språkliga kommunikationen enormt viktig, man skall vara tydlig, man skall bli förstådd, man skall vara professionell och man skall bli sedd via språkliga texter. Våra språkkonsulter kommer att bli ett oerhört stöd för myndigheter och företag i morgondagens Sverige.

I utbildningen till språkkonsult lär man sig att identifiera språkproblem på en arbetsplats, man studerar texter och deras begriplighet, det svenska språkets variation och förändring och relationen mellan språket och mediet. Man får öva upp sin egen textproduktion och muntliga presentation. Studier i engelska ingår också, liksom praktik i den miljö som kommer att bli språkkonsultens arbetsplats.

– Under praktikperioden kommer studenterna att få utföra konkreta språkkonsultuppgifter, berättar universitetslektor Linnea Gustafsson som har planerat utbildningen. Det kan handla om språkplanering, rådgivning om språkvård eller att ta fram texter till informationsmaterial. Här har företagen en fantastisk chans att prova på vad en språkkonsult kan bidra med. Ett annat spännande moment är den samarbetsuppgift studenterna ska utföra tillsammans med Designhögskolans studenter. Tanken är att när dessa studentgrupper möter varandra i ett projektarbete ställs de inför verklighetstrogna utmaningar. Våra studenter skall skapa informationsmaterial eller något liknande som skall kunna ställas till tänkta användare av den designade produkten. Också de teoretiska studierna är inriktade mot de specifika arbetsuppgifter som en språkkonsult har. Man studerar bland annat webbmedier, vuxenpedagogik, språkpolitik och språkvård samt svenskan i EU.

Läs mer om utbildningen: www.umu.se/utbildning/program-kurser/utbildningsplanesok/utbildningsplan-detalj?code=HGSPR

För mer information eller intervju, kontakta gärna
Linnea Gustafsson, lektor vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk tfn: 090-786 77 06 eller e-post: linnea.gustafsson@nord.umu.se
Jonas Carlquist, docent i nordiska språk och prodekanus vid humanistiska fakulteten tfn: 090-786 66 24 eller e-post: jonas.carlquist@nord.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink