"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-02

Tillförlitligare teknik för att mäta låga koncentrationer av grundämnen

NYHET För att mäta väldigt små koncentrationer av olika grundämnen krävs kraftfulla och precisa analytiska tekniker. Daniel Goitom, Umeå universitet, ger i sin avhandling förslag på hur dagens tekniker kan göras tillförlitligare.

De analytiska teknikerna baseras på induktivt kopplad plasma (ICP). Teknikerna kan t.ex. användas för haltbestämmning av giftiga grundämnen som arsenik, kvicksilver och bly i vår miljö eller essentiella grundämnen, t ex järn, jod , kalcium, kobolt och kalium, i våra livsmedel. Ett annat användningsområde handlar om haltbestämmning av föroreningar i material som används vid tillverkning av halvledare.

I samband med att proverna injiceras i analysutrustningen kan störningar uppstå vilket kan leda till försämrad tillförlitlighet i de uppmätta halterna. Daniel Goitom har i sin avhandling identifierat felkällor och ger även exempel på åtgärder för att förbättra teknikerna. Optimering av aerosolbildningsprocessen (förstoftning av vätskeprover) som styr provtillförseln till analysinstrumenten är huvudtemat i avhandlingen.

Fredagen den 3 februari försvarar Daniel Goitom, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Fundamental Studies on Direct Injection Nebulisers for Sample Introduction in ICP Spectrometry: Aerosol Properties, ICP Characteristics and Analytical Performance”, svensk titel “Fundamentala studier på olika vätskeförstoftningssystem som används för provtillförsel till induktivt kopplat plasma spektrometri: Aerosol egenskaper, ICP karakteristik och analytisk prestanda. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal N350, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Dr. Ralph Sturgeon, Principal Research Officer, Institute for National Standards, National Research Council, Kanada.

För ytterligare information, kontakta: Daniel Goitom, kemiska institutionen Telefon: 090-786 54 81
E-post: daniel.goitom@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman