"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-19

Tillförlitligare teknik för att mäta ögontryck

NYHET Ett högt ögontryck innebär en ökad risk för att utveckla grön starr, en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Per Hallberg har i sin avhandling utvecklat en ny och mer tillförlitlig metod för att mäta ögontryck. Det ökar chansen att sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede.

Grön starr, eller glaukom, är en åldersrelaterad sjukdom som drabbar cirka 5 % av befolkningen över 70 år. Sjukdomen angriper synnerven och är ofta ”smygande” då ena ögat kan kompensera för ett synbortfall på det andra ögat. När diagnosen ställs har man ofta förlorat 30-40 % av synfältet. Forskare vid centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) på Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har tagit fram en ny metod för att mäta ögontrycket.

Per Hallberg har i sin avhandling visat att metoden kan vara mer tillförlitlig för att mäta ögontryck hos patienter som genomgått laserkirurgi för korrigering av synen. Traditionella metoder underskattar ofta trycket efter laserkorrigering Det gör att individer med grön starr kan få en senare diagnos och det försämrar prognosen för patienten.

– Med vår nya metod kan vi i framtiden mäta trycket mer exakt och förhoppningsvis fånga upp patienter med grön starr i ett tidigt skede, berättar Per Hallberg.

Många av dagens metoder använder sig av endast ett mätvärde och kan dessutom vara svåra att använda. Med den nya tekniken behöver användaren bara trycka instrumentet lätt mot hornhinnan. Data från kontaktkraft och kontaktyta samlas in och bearbetas i en mikroprocessor. Trycket som sedan beräknas är baserat på 40 till 300 mätvärden och samlas in under en bråkdel av en sekund. Forskarna har utvecklat en prototyp som i kliniska studier visat sig uppfylla ISO-standarden för ögontrycksmätare. Instrumentet är lättanvänt och metoden har potential att bli en mer operatörsoberoende ögontrycksmätare.

Onsdagen den 24 maj försvarar Per Hallberg, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet sin avhandling med titeln Applanation resonance tonometry for intraocular pressure measurement. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Per Ask, Institutionen för medicinsk teknik, Linköping universitet.

Per Hallberg är född och uppvuxen i Umeå och bor idag i Ström, en by utanför Umeå.

För ytterligare information, kontakta: Per Hallberg Telefon 090-785 40 86
E-post per.hallberg@vll.se

Redaktör: Karin Wikman