"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-22

Tillväxthormon ökar risken för prostatacancer

NYHET Höga blodnivåer av tillväxthormonet IGF1 ökar risken för prostatacancer. Detta framgår av den avhandling som Mattias Johansson försvarar vid Umeå universitet den 30 maj.

Insulin-like growth factor-1 (IGF1) är ett tillväxthormon som gör att cellerna delar sig snabbare och att antalet celler som genomgår programmerad celldöd (apoptos) minskar. Dessa egenskaper tillsammans med observationer från epidemiologiska studier har gjort att forskare länge misstänkt att IGF1 är en riskfaktor för prostatacancer, en misstanke som nu kan bekräftas.

Ett problem i epidemiologisk forskning är att påvisa att ett samband mellan en riskfaktor och en sjukdom är kausalt, dvs. att faktorn verkligen orsakar sjukdomen och inte bara förekommer samtidigt. För att motverka detta metodproblem kan man dra nytta av information från nedärvda genetiska varianter. Om man hittar en genetisk variant som både påverkar riskfaktorn och risken för sjukdom kan man dra säkrare slutsatser om faktorns relation till sjukdomen, en metod som kallas Mendelsk randomisering. 

Trots att prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige med fler än 9 000 diagnostiserade tumörer och 2 500 dödsfall varje år, vet man förvånansvärt lite om dess orsaker. I samarbete med forskare från International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, studerade Mattias Johansson ärftliga och hormonella variationer och deras samband med prostatacancer. Det framkom då att nedärvda varianter (mutationer) i IGF1-genen ökar risken för prostatacancer. Dessa genvarianter har sedan kopplats till höga nivåer av IGF1 i blodet. Eftersom nedärvda genvarianter inte kan påverkas av sjukdomen i sig ger fynden starkt stöd för att IGF1 har betydelse för utvecklingen av prostatacancer.

Studierna i avhandlingen är baserade på blodprover från Medicinska Biobanken vid Norrlands universitetssjukhus och ”Cancer Prostate in Sweden” (CAPS) – en av världens största prostatacancerstudier där 3 000 fall ingår. Förutom IGF1 har Mattias Johansson också studerat sambandet mellan b-vitaminer och prostatacancer.

Fredag den 30 maj försvarar Mattias Johansson, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Prostate Cancer Aetiology. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal E04, by 6E sout., Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Jenny Chang-Claude, Unit of Genetic Epidemiology, DKFZ, Heidelberg, Tyskland.

Mattias Johansson, som är uppvuxen i Örnsköldsvik, har läst till civilingenjör i teknisk fysik vid Umeå universitet och är doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Han kan nås på tel. 070-289 27 40 eller e-post mattias.johansson@oc.umu.se  

Redaktör: Hans Fällman