"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-15

Tio år i havets tjänst

NYHET Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Umeås universitet tillsammans med Stockholms universitet som avsändare.

- Havet.nu har utvecklats till den självklara startpunkten för alla som vill veta mer om havet och havsmiljön. Det gäller oavsett om man söker fakta om havets tillstånd eller nyheter som berör dagsaktuella marina frågor, säger Kristina Viklund, kommunikatör på Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet.  

Från alla och för alla

Viktiga nyheter från alla möjliga olika källor samlas här; från universitet och myndigheter, från media och miljöorganisationer och från beslutsfattare och politiker. Här finns presentationer av många sorters publikationer med marint fokus så väl som grundläggande information om havsmiljö och havsforskning, alltid tillsammans med hänvisning till källan och relevanta länkar till andra viktiga informationskällor.
De flesta organisationer fokuserar på att enbart förmedla information om sin egen forskning och resultat som de själva uppnått. Därför är webbsajten havet.nu närmast unik, med målet att kommunicera en så bred bild som möjligt av vad som sker i forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor.      

Ökar stadigt

Redan under våren 2015 passerades den magiska gränsen 1 miljon besökare, och idag har över var tionde person i Sverige någon gång varit inne på sajten för att lära sig något om havet och dess invånare. En vanlig dag har havet.nu över tusen besök. Havet har också börjat twittra, @havetnu, och berättar där om viktiga saker; alltid ur havets eget perspektiv.

Havets egen redaktion

Havet.nu drivs gemensamt av Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, och är en del av ett långsiktigt samarbete som utmynnat i en rad olika framgångsrika produkter med svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.

Idag består den gemensamma redaktionen av fem personer, varav tre varit med sedan starten 1995. Webbsajten havet.nu, tidskriften Havsutsikt, miljösajten Svealandskusten och den digitala fälthandboken Livet i havet är alla delar i ett koncept med målet att ge alla delar av samhället tillgång till den stora kunskapsbank som svensk marin forskning och miljöövervakning utgör.

Redaktör: Markus Nordin