"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-22

Tio av elva godkända på kunskapsprovets praktiska delprov

NYHET Umeå universitet genomför på uppdrag av Socialstyrelsen teoretiskt och praktiskt delprov för läkare med utbildning i tredje land. Tio av elva deltagare blev godkända vid det femte praktiska delprovet som gjordes i december i Umeå. Totalt har 53 personer godkänts på kunskapsprovets bägge delprov.

- Det är mycket glädjande att kunna godkänna tio av elva deltagare på ett prov så här veckorna före jul, säger Magnus Hultin, ansvarig för läkarnas kunskapsprov.

- De prövande gjorde en mycket bra insats och kan nu gå den snabba vägen till läkarlegitimation. Närmast väntar dem en kurs i författningskunskap och sex månaders praktisk tjänstgöring innan de kan ansöka om legitimation.

18 stationer

Det praktiska delprovet består av 14 stycken 6-minutersstationer och 4 stycken 14-minutersstationer. Dessa stationer består av ett antal uppgifter som ska lösas inom en given tid. Förmågan att ta anamnes, bedöma status och att i dialog med patienten upprätta en behandlingsplan är exempel på stationer som kan vara med på ett praktiskt delprov.

- Vi kan se att allt fler är bättre förberedda och att de därför klarar det praktiska delprovet, säger Magnus Hultin.

Nästa teoretiska delprov ges lördagen den 24 februari i Umeå och nästa praktiska delprov den 22-23 mars i Göteborg.

För mer information: www.kunskapsprov.umu.se

Kontakta gärna:

Magnus Hultin, programrådsordförande för läkarprogrammet, Umeå universitet090-786 9109
magnus.hultin@umu.se

Redaktör: Lena Åminne