"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-21

Tio forskningsprojekt vid Umeå universitet får stöd av FAS

NYHET Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, har anslagit drygt 19,3 miljoner kronor till tio forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Det största anslaget, ett programstöd på drygt fyra miljoner kronor, har FAS beslutat om tidigare i höst. Stödet som går till professor Stefan Svallfors, sociologiska institutionen, är ett fortsättningsstöd på ett pågående projekt under ytterligare tre år.

Stefan Svallfors, sociologiska institutionen. Programstöd: Välfärdsstatens politiska sociologi; institutioner, skiljelinjer, preferenser. 4 050 000 kronor
Tel: 090-786 55 60 stefan.svallfors@soc.umu.se

Stöd som beslutats av FAS styrelse den 17 november:

Lars Jacobsson, institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri. Renskötande svenska samers psykosociala hälsa, 1 740 000 kronor.
Tel: 090-785 63 13 lars.jacobsson@psychiat.umu.se

Ingrid Liljelind, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin. Exponering för isocyanaten MDI på huden och dess proteinadduk i huden, 750 000 kronor. Tel: 090-785 24 52 ingrid.andersson@envmed.umu.se

Bengt Järvholm, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin. Arbetsmiljö - förtidspension – ohälsa, 1 700 000 kronor.
Tel: 090-785 22 41 bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Anneli Ivarsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar födda under respektive efter den svenska epidemin, 2 400 000 kronor.
Tel: 090-785 33 44 anneli.ivarsson@epiph.umu.se

Mikael Nordenmark, sociologiska institutionen. Jämställdhetens Janusansikte – om glappet mellan jämställdhet i princip och praktik samt dess konsekvenser, 2 400 000 kronor. Tel: 090-786 55 41 mikael.nordenmark@soc.umu.se

Björn Halleröd, sociologiska institutionen. Levnadsförhållanden, fattigdom och preferenser: en longitudinell ansats, 287 000 kronor.
Tel: 090-786 56 52 bjorn.hallerod@soc.umu.se

Gunnar Malmberg, institutionen för kulturgeografi. De östeuropeiska svenskarna – integration och flyttningsbiografier i framväxande migrationssystem, 2 300 000 kronor. Tel: 090-786 54 95 gunnar.malmberg@geography.umu.se

Anne Grönlund, sociologiska institutionen. Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande över arbetet och konflikten arbete-familj. 1 300 000 kronor. Tel: 090-786 68 14 Anne.Gronlund@soc.umu.se

Peter Sköld, Centrum för samisk forskning. Koloniseringens konsekvenser – kulturella och demografiska förklaringar till mortalitetsutvecklingen i Sápmi 1750–1900, 2 400 000 kronor. Tel: 090-786 63 47 peter.skold@cesam.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg