"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-13

Tio miljoner satsas på smart stål

NYHET SSABs projekt SmartSteel har tilldelats 10 miljoner kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Umeå universitets del av projektet omfattar 450 000 kronor och leds av professor Jonny Holmström vid Institutionen för Informatik.

SmartSteel är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där det är tänkt att digitalisera stål. Idag processas produkter i metallindustrin på olika företag och produktionsanläggningar innan de skickas till slutanvändarna. Material transporteras från en plats till en annan via väg och järnväg medan materialets tillhörande informationen skickas via e-post. Att material och information inte anländer tillsammans kan medföra en del problem och svårigheter. Det kan ta onödigt mycket tid att koppla samman material och information. Att den tillhörande information är svårtillgänglig gör det även svårt för varje enskild länk i kedjan att ta del av den.

Lösningen är en digitalplattform som kan användas för att dela information om stål. Tanken är att stål och dess information länkas samman via en unik id-kod. Detta kommer i sin tur inte bara spara tid utan även underlätta val och användning av stål. Lösningen möjliggör även en bättre klassificering av ståls sammansättning vilket i sin tur gör det mer effektivt och lockande även för användarna att återvinna materialet.

Redaktör: Fanny Routovaara