"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-12

Tio miljoner till forskning om säkerheten i samhället

NYHET En grupp Umeåforskare får tillsammans tio miljoner i forskningsbidrag av Räddningsverket för att under fem år studera myndigheters och kommuners säkerhetsarbete.

Forskarna ska bland annat undersöka hur kommuner konkret arbetar med att göra lokala miljöer säkrare, som parker, lekplatser och skolor, och hur beredskapen ser ut inför tåg- och naturolyckor.

– Vi ska till exempel undersöka hur effektiv sandning och snöröjning är, och hur information och utbildning inom området fungerar, säger forskningsledare Anders Hanberger vid Centrum för utvärderingsforskning.

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns en omfattande och unik skaderegistrering, något som ger många möjligheter att undersöka effekter av lokalt säkerhetsarbete för olika grupper av skadade. Exempelvis kommer eventuella särskilda åtgärder för att förebygga och begränsa skador för utsatta grupper som barn och äldre att uppmärksammas, framhåller Anders Hanberger.

Forskarna ska också studera hur väl samordnade olika räddningsinsatser är, och om kommunernas tillsyn fungerar som det är tänkt. En annan del i forskningsprojektet är att studera för- och nackdelar med de metoder som idag används för utvärdering och mätning av effekter av samhällets säkerhetsarbete.

– Forskningsprojektet innebär ett nytt spännande samarbete mellan utvärderings- och mätningsforskning och medicinsk forskning om olyckor och skador, säger Anders Hanberger.

Forskningsprojektet genomförs i form av olika delprojekt, och i forskargruppen ingår:
Anders Hanberger och Gunilla Mårald, Centrum för utvärderingsforskning,
Widar Henriksson, Christina Wikström och Ewa Andersson, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar,
Britt-Inger Saveman, institutionen för omvårdnad
Ulf Björnstig, enheten för kirurgi vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Per-Olof Bylund, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, kontakta:

Anders Hanberger, Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet, Telefon: 070-333 0915
E-post: anders.hanberger@ucer.umu.se

eller

Britt-Inger Saveman, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Telefon: 090-786 9235
E-post: britt-inger.saveman@nurs.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall