"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-10

Tio projekt får medel från Formas 2017

NYHET Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet inom fem olika utlysningar.

Text: Mattias Grundström Mitz

Av de projekt som får medel från Formas går bland annat 90 miljoner kronor till forskning inom kost och hälsa, 97 miljoner till klimatforskning, och 640 miljoner till forskning för en hållbar utveckling.

Här finns kontaktuppgifter till de forskare vid Umeå universitet som har beviljats medel: Umeå universitets personalkatalog

Beslutade utlysningar

Kunskap om och för samhällets klimatarbete

 • Barbara Schumann, Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 
  Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov: 1 493 915 kronor.
   
 • Erland Mårald, Institutionen för ide- och samhällsstudier.
  Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang: 9 013 038 kronor.

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel - första utlysningen: Synteser inom livsmedelsområdet

 • Ute Walter, Restauranghögskolan, Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och -konsumtionen. Om betydelsen av gastronomisk forskning för utvecklingen av livsmedelssektorn: 1 358 000 kronor.

Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

 • Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen, Akvatiska biofilmer som reservoir för läkemedel: 3 000 000 kronor.
   
 • Barbara Schumann, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar: 2 996 265 kronor.
   
 • Göran Englund, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Återställa konnektivitet eller stoppa invasiva arter – ett dilemma för vattenvården: 3 000 000 kronor.

Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2017

 • Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och zika i ett förändrat klimat: 2 998 275 kronor.
   
 • Darya Kupryianchyk, Kemiska institutionen, Integrerad strategi för bedömning av olika mekanistiska drivers effekter på ekosystemfunktioner: 1 964 001 kronor.
   
 • Anna Zachrisson, Statsvetenskapliga institutionen, Olika vägar till hållbarhet: hur hantera gruvkonflikter? 2 898 423 kronor.

Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare 2017

 • Nils Skoglund, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmetaller i askfraktioner: 4 083 700 kronor.