"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-02

Tio projekt får medel från Formas

NYHET Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet som bedriver forskning för hållbar utveckling.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar. Dessa är; Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, det vill säga forskare i början av sin forskarkarriär samt Mobilitetsstöd, ett stöd som ska uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer. De totalt 654 miljoner kronor som delas ut motsvarar runt halva Formas årliga budget för forskningsfinansiering.

Här finns kontaktuppgifter till forskarna: Umeå universitets personalkatalog

Beviljade medel:

Per-Anders Esseen, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverkar hänglavar: 3 miljoner kronor

Christer Nilsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ett ramverk för att förutsäga framgång med vattendragsrestaurering: 3 miljoner kronor

Roland Jansson, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Nätverksavbrott? Effekter av fragmentering genom dammar på växtsamhällen i vattendragsnätverk: 3 miljoner kronor

Anna-Sara Claeson, universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa: 3 miljoner kronor

Per Stenberg, forskare vid Institutionen för molekylärbiologi
Luftburen biodiversitet och förekomsten av patogener i Sverige – 50 års påverkan av miljö- och klimatförändringar: 3 miljoner kronor

Ryan Sponseller, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ta pulsen på svenska älvar: användning av metabolism för att övervaka ekosystemresponser på miljöförändringar: 3 miljoner kronor

Andres Peralta Tapia, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Hur påverkar klimatförändringar vattenkvalitet i boreala och tempererade avrinningsområden? Studier av långtidsserier på vattens transporttid och hur det påverkar biogeokemiska processer: 3,5 miljoner kronor

Jenny Ask, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem: 3 miljoner kronor

Finn Arne Jørgensen, universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier
Naturupplevelser i den digitala tidsåldern: 3 miljoner kronor

Kalle Grill, universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Framtida människor och hållbarhetsbegreppet: 3 miljoner kronor

Redaktör: Mattias Grundström Mitz