"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-11

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

- Meriteringsmodellen har hittat en fungerande form. Engagerade lärare kan genom meriteringen få ett kvitto på kvaliteten i den verksamhet de bedriver, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

De utnämnda lärarna ingår i ett nätverk som regelbundet arrangerar seminarier för medlemmarna i nätverket. Ansökan till meriteringsmodellen kan lämnas in när som helst under året men fakulteterna hanterar dem i två omgångar. Deadline för nästa omgång är den 14 september 2018 och för 2019 gäller den 15 februari och den 13 september.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet

 • Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen

Humanistisk fakultet

 • Lars Samuelsson, lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet

 • Monica Liljeström, lektor, Pedagogiska institutionen
 • Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan, statistik
 • Sandra Einarsson, lektor, Institutionen för kostvetenskap
 • Carin Ulander-Wänman, lektor, Juridiska institutionen
 • Mattias Jacobsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
 • Malin Harrysson Näsholm, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
 • Elin Nilsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
 • Anna Thorsell, adjunkt, Handelshögskolan, företagsekonomi
 • Jonas Hansson, lektor, Enheten för polisutbildning
 • Inger Landström, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

 • Gunnar Sjöberg, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Humanistisk fakultet

 • Berit Åström, lektor, Institutionen för Språkstudier
 • Elisabeth Raddock, lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier 
 • Eric Carlsson, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
 • Kalle Grill, lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier
 • Niclas Lindström, lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet

 • Per Stål, lektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
 • Börje Rehn, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
 • Anders Själander, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
 • Christopher Fowler, professor, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
 • Pia Hedberg, lektor, Institutionen för omvårdnad

Läs mer om pedagogisk meritering

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitetTelefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Lars Larsson, Universitetspedagogik och lärandestödTelefon: 090–786 71 53
E-post: lars.larsson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz