"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-07

Tomas Blomquist professor i företagsekonomi

NYHET Tomas Blomquist har blivit befordrad till professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Blomquists forskningsområde inriktar sig mot projektledning och hur organisationer i nätverk skapar innovationer.

Tomas Blomquist har med sin forskning kring projektledning och hur projektorganiserade företag organiserats gjord sig känd internationellt.
Han har ett brett internationellt nätverk av både forskare och praktiker som han under åren har samarbetet med.

Blomquist disputerade vid Umeå universitet och har under åren varit med i flera olika projekt som haft stor betydelse för utvecklingen av
Handelshögskolans verksamhet. Dessa projekt har rört sig på alla nivåer från forskning, utbildning till samverkan med samhälle och näringsliv.

Blomquist arbetar aktivt i Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR) ett excellence center med stöd från VINNOVA. CiiR är en
centrumbildning mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Ett annat engagemang är de EU finansierade Erasmus Mundus programmet i strategisk projektledning mellan Heriot-Watt University, Edinburgh och Politecnico di Milano.

En tredje uppgift är det innovationsprojekt som drivs tillsammans
med FältCom, Designhögskolan, Handelshögskolan, Bostaden, ProcessIT Innovations, Strukturdesign, UMEVA och Umeå kommun för att utveckla nya system och tjänster kring återvinning av hushållsavfall via projektet det interaktiva miljörummet.

Blomquist leder arbetet inom en av Handelshögskolans forskningsprofiler mot Projekt, Innovation och Nätverk. En forskningsprofil som är förankrad
vid Handelshögskolan och som har stora möjligheter att skapa nya samarbetsytor såväl inom som utanför Umeå universitet.