"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-07

Tommy Jensen professor i företagsekonomi

NYHET Tommy Jensen har blivit befordrad till professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Tommy Jensen disputerade 2004 vid Umeå Universitet och blev docent 2009. Tommy var post doc vid sociologiska institutionen, Lancaster University, under 2006.

Tommys forskning är inriktad på interaktionen mellan privata och publika sfärer i samhället och de dilemman som denna interaktion ger upphov till. Mer specifikt är det två frågor som studeras: Hur globaliseringen förändrar maktrelationerna för organisationer och hur globaliseringen för med sig nya dimensioner av ansvar.

Läsande, tänkande och skrivande drivs framåt av organisationsteori, sociologi och moralfilosofi. Tommy är för närvarande redaktör för bokrecensioner för Scandinavian Journal of Management.

Tommy är medförfattare till boken Ekonomi och Moral: Vägar mot Ökat Ansvarstagande (Liber, 2007) och har publicerat i vetenskapliga tidskrifter såsom Organization, Tamara, Organization Studies, Journal of Global Responsibility, Journal of Business Ethics, Scandinavian Journal of Management.

Vid Handelshögskolan undervisar Tommy främst inom området organisationsteori och management, men undervisar även inom affärsetik, marknadsföring, metod, entreprenörskap.

Några av Tommys senaste publikationer är:

Jensen, T. & Sandström, J. (2011), “Globalization, Power and Ethics: Consequences for a Narrative Approach to Stakeholder Theory”, Organization Studies, 32(4): 473-488.

Helin. S., Jensen, T., Sandström, J. & Clegg, S., (2011), “On the dark side of codes: Domination not enlightenment”. Scandinavian Journal of Management, 27(1): 24-33.

Jensen, T. (2011), Mellan vittnet och medbrottslingen: Det åskådande chefskapet. Finsk Tidskrift. Häfte 7-8 (september), 379-387.

Jensen, T. & Wilson, T. (2011), ”On the Shoulders of Giants”. Lund: Studentlitteratur.