Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-19

Tommy Olsson blir föreståndare för nytt medicinskt forskningscentrum

NYHET Rektor Lena Gustafsson har i samråd med Knut och Alice Wallenbergs-stiftelse utsett professor Tommy Olsson, överläkare och professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, till föreståndare för det nya Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

Tommy Olsson Foto: Mikael Lundgren
Som tidigare meddelats kommer centret att inrikta sig på bred molekylärmedicinsk forskning inom cancersjukdomar, metabola sjukdomar som diabetes, sjukdomar i hjärna och nervsystem, samt allvarliga infektioner. Dessa forskningsområden är erkänt starka vid Umeå universitet.

– Jag är väldigt glad för att vi kunnat utse Tommy Olsson som föreståndare för det nya centrumet. Tommys stora kompetens och erfarenhet på området krävs för att vi ska kunna få den start och utveckling av centrumet som vi önskar, säger Lena Gustafsson.

– Den omfattande satsningen på detta centrum för molekylärmedicinsk forskning innebär att vi kommer att ha goda förutsättningar för att kunna rekrytera unga excellenta forskare och att stödja dessa i utvecklingen till ledande forskningsledare inom molekylärmedicin. 

Tommy Olsson säger att det nya centrumet innebär stora möjligheter att bedriva gränsöverskridande forskning och att det nu gäller att utnyttja den möjlighet som anslagsgivarna gett oss att rekrytera blivande ledare inom såväl grundläggande som klinisk forskning och fortsätter:

– Ett optimalt utnyttjande av de unika möjligheter som vi har i form av register, biobanker och andra forskningsinfrastrukturer möjliggör en stark start för vårt centrum.

– Därutöver kommer ett värdefullt samarbete med övriga molekylärmedicinska centra i landet och med SciLifeLab att öka vår internationella konkurrenskraft.

Kontakt:

Tommy Olsson, tommy.g.olsson@umu.se, tel. 090-785 18 45

Läs mer på

www.wcmm.umu.se

Redaktör: Per Melander