"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-11

Tonårsgraviditeter och flickors underordning i Ecuador

NYHET Strukturella faktorer som kvinnors underordning i samhället ligger bakom den höga andelen tonårsgraviditeter i delar av Ecuador, skriver Isabel Goicolea i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 20 november.

I Ecuador, där i genomsnitt var femte flicka mellan 15 och 19 år blir gravid, ökar antalet tonårsgravideter, men skillnaden mellan flickor från olika sociala miljöer och geografiska områden samt med olika utbildningsbakgrund är tydlig: 43 % av dem som är analfabeter blir gravida jämfört med 11 % av dem som har minst motsvarande gymnasieutbildning.

Den högsta andelen gravida tonåringar i Ecuador finns i Amazonasområdet och i avhandlingen studeras tonårsgraviditeter i provinsen Orellana. Där har 37,4 % av kvinnorna i åldern 15–19 år varit gravida, vilket är nästan dubbelt så hög andel som i landet som helhet. Tidig sexualdebut, oskyddade samlag, upplösta familjer och sexuellt våld är tydliga riskfaktorer.

Ojämlikheter mellan män och kvinnor i denna kultur präglad av den latinamerikanska machismen har stor betydelse i sammanhanget. Kvinnlig sexualitet betraktas som negativ medan moderskapet idealiseras. Vårdgivares attityder och praktik är starkt påverkade av samhällets genusstrukturer: Tonårssexualitet tillåts inte, flickor har begränsad tillgång till preventivmedel, tonårsflickors självständighet betraktas som farlig medan graviditet och reproduktiv hälsa ses som kvinnans ansvar. Tendenser till ifrågasättande och utmanande av rådande maktstrukturer finns emellertid hos både tonåringar och vårdgivare.

Insatser för att motverka tonårsgraviditeter i detta område måste enligt avhandlingen bygga på dessa strukturella faktorer och lägga tonvikten på genusfrågor. Många av de faktorer som bidrar till hög andel tonårsgravideter – sexuellt våld, otillräcklig tillgång till preventivmedel och flickornas begränsade valmöjligheter inför äktenskap och sexuellt umgänge – har alla starkt samband med flickors och kvinnors underordning i samhället. Det professionella mötet mellan vårdgivare och ungdomar skulle kunna skapa en möjlighet för flickorna att stärka sin handlingskraft genom att utmana negativa attityder.

Isabel Juliàn Goicolea är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa, samt Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi. Hon kan nås på tel. 076-1472506, e-post isabel.goicolea@obgyn.umu.se

Fredagen den 20 november försvarar Isabel Juliàn Goicolea, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Adolescence pregnancies in the Amazon basin of Ecuador – a rights and gender approach to girls’ sexual and reproductive health.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B (Rosa salen), 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är professor Johanne Sundby, Oslo universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26788