"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-20

Toppbetyg av Högskoleverket

NYHET Umeå universitets receptarieutbildning är den enda i Sverige som får toppbetyget mycket hög kvalitet av Högskoleverket. Dessutom får utbildningarna inom statsvetenskap samt freds- och konfliktstudier omdömet hög kvalitet.

När det gäller utbildningarna i farmaci, närliggande områden och receptarieexamen har Högskoleverket granskat totalt 18 utbildningar. Umeå universitets utbildning är den enda i landet som får omdömet mycket hög kvalitet. Hälften av de granskade utbildningarna får omdömet bristande kvalitet. Sju utbildningar bedöms ha hög kvalitet.

Utmärkande för utbildningen vid Umeå universitet är att den ges via internet.
– Det är extra roligt att en nätbaserad utbildning håller allra högsta kvalitet. Med modern teknik kan vi ge en utbildning som ger fler möjlighet att studera – oavsett var de är bosatta, säger Anders Fällström, som är vicerektor för utbildning.

Hanna Fick, som är programansvarig, berättar om välmotiverade studenter, engagerade lärare och en väl fungerande ledning.
– Vi har arbetat aktivt, i nära samarbete med pedagoger och tekniker inom informations- och kommunikationsteknik, med att utveckla nya modeller för nätbaserad undervisning. Till exempel har vi tagit fram ett virtuellt apotek där vi bedriver undervisning. Vi har också fokuserat på att våra examensarbeten ska hålla hög kvalitet genom hela processen.

De flesta receptarier arbetar på apotek, men de återfinns också inom läkemedelsindustri och myndigheter. Umeå universitet har ett nära samarbete med arbetsgivare i både Sverige och Norge. Studenter på receptarieutbildningen kan också ta ut en farmacie kandidatexamen, även denna examen får omdömet mycket hög kvalitet av Högskoleverket.

Högskoleverket ger även fina betyg till Umeå universitets utbildningar statsvetenskap samt freds- och konfliktstudier. Båda anses hålla hög kvalitet. Totalt har Högskoleverket granskat 74 utbildningar i statsvetenskap och närliggande områden. Majoriteten, 44 utbildningar, får omdömet hög kvalitet. Men nära 30 procent, 21 utbildningar, får bristande kvalitet som omdöme. Resterande nio utbildningar får det högsta omdömet som är mycket hög kvalitet.

I utvärderingen av statsvetenskap vid Umeå universitet ingår kandidat-, magister- och masterexamen. Statsvetare studerar frågor om politik, makt, rättvisa, frihet och demokrati, och här ryms alltifrån enskilda individers uppfattning till hur politiska system hanterar samhällsproblem och hur idéer blir till konkret politik.

Utvärderingen av freds- och konfliktstudier omfattar kandidat- och magisternivå. Inom freds- och konfliktstudier studeras och analyseras varför krig och konflikter uppstår och hur fred skapas och bevaras. Stor vikt läggs vid frågor som rör fredsförhandlingar, konfliktlösning, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Studenter med examen inom statsvetenskap samt freds- och konfliktstudier arbetar ofta som handläggare och utredare – såväl i Sverige som utomlands.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Hanna Fick, programansvarig för receptarieutbildningen Telefon: 090-786 55 92, 070-679 66 93
E-post: hanna.fick@chem.umu.se

Malin E Wimelius, biträdande prefekt vid statsvetenskapliga institutionen Telefon: 090-786 52 32, 070-291 51 69
E-post: malin.wimelius@pol.umu.se

Foto: Andreas Nilsson

Redaktör: Karin Wikman