"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-23

Toppforskare diskuterar förnybar energi vid Umeåkonferens

NYHET Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

– Det är mycket som behövs för en grön omställning. UREM har alltid ett brett upplägg av presentationer inom förnybar energi, och i år har vi lagt tonvikt på Bio4Energy-projektet. Här i norr har vi gott om skogsråvara och det är en resurs som måste utnyttjas, säger Per Gardeström, vetenskaplig samordnare vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet.

Forskningsmiljön Bio4Energy har under fem år arbetat med att föra samman forskare som jobbar med att ta fram nya biodrivmedel, gröna kemikalier och material baserade på råvara från skogen och avfall. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

– Umeå universitet och SLU sätter hållbarhet i första rummet. Vi är väldigt starka inom skoglig forskning, både vad det gäller tillvaratagande, tillväxt och nyttjande, och vi jobbar för att minska användningen av fossila bränslen, säger Marianne Sommarin, vice rektor vid Umeå universitet.

Vid årets konferens avhandlas den glödheta frågan om hur Sverige uppnår en fossilfri fordonsflotta till år 2030 av Thomas B. Johansson, på Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han ledde regeringens offentliga utredning i ämnet.

På talarlistan märks en lång rad välrenommerade forskare. Konferensen avslutas den 27 mars med att den hyllade franske fotosyntesforskaren Pierre Joliot – barnbarn till fysikern Marie Curie som vann två Nobelpris – tar åhörarna med på en resa genom 60 år av forskning om hur växter använder solljus, vatten, syre och koldioxid för att växa.

Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har stark forskning som syftar till att omvandla solenergi till bränsle på enklast möjliga sätt, vilket gör att bränslet kan användas när det bäst behövs och även som drivmedel i bilar. Dessa forskare arbetar i projekten Artificial Leaf, Solar Fuels Umeå och Micro Biorefine.

Nytt för i år är att även företag som samarbetar med forskarna kommer och ger sin syn på utvecklingen.

Till exempel talar en representant för den multinationella papperskoncernen Stora Enso om den politiskt känsliga frågan om genetisk modifiering av snabbväxande träd. Från Domsjö Fabrikers håll kommer man att beskriva hur man gått från teori till praktik när forskare och tekniker samarbetat för att ta fram nya biobaserade produkter i Sveriges enda bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Dessutom kommer ett europeiskt företag att berätta om hur forskning om fotosyntes och alger kan användas för att framställa biodrivmedlet etanol.

Bildtext: Från vänster Johannes Messinger, Per Gardeström, Carlos Martín, Thomas Wågberg samt Christoffer Boman, alla forskare vid Umeå universitet och i Bio4Energy.

Text: Anna Strom, Bio4Energy

Om konferensen:

Kemiskt Biologiskt Centrum vid Umeå universitet - som innefattar både forskargrupper från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) - står värd för Umeå Renewable Energy Meeting UREM för sjunde året i rad, tillsammans med Bio4Energy.

Program

Pressinbjudan:

Journalister hälsas välkomna att delta i hela eller delar av programmet!

Ta gärna kontakt med organisatörerna i förväg om du vill intervjua en särskild forskare.

Bio4Energy: Christoffer Boman, forskare – biodrivmedel och gröna kemikalier, tel: 072-201 00 54
Artificial Leaf, Solar Fuels Umeå: Johannes Messinger, forskare – fotosyntes och bränslen från solenergi, tel: 072-214 56 96
Kemiskt Biologiskt Centrum: Per Gardeström, vetenskaplig samordnare, tel: 070-602 67 87
Allmän information: Eva-Maria Diehl, kommunikatör KBC, tel: 073-088 57 31

Redaktör: Ingrid Söderbergh