"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-25

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

NYHET Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet får 15 miljoner kronor i anslag från programmet Wallenberg Clinical Scholars, för att hitta en behandling som kan bromsa det dödliga förloppet vid ALS. Han är tillsammans med tre andra forskare först ut att få anslaget som utdelas för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Enligt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är målet med programmet Wallenberg Clinical Scholars att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs de första Wallenberg Clinical Scholars – fyra forskare som är världsledande inom sina respektive områden. En av dem är Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet, som har upptäckt att vissa proteiner aggregerar till klumpar i nervcellerna vid sjukdomen ALS. Förhoppningen är att hitta en behandling som kan bromsa förloppet vid sjukdomen.

– Det är väldigt glädjande att få det här anslaget, för mig som neuroforskare är det väldigt stort. ALS är en dödlig sjukdom som vi ännu inte har något botemedel för. Anslaget ger mig möjlighet att öka takten i de pågående forskningsprojekten, men också frihet att bredda forskningen genom att starta nya projekt på området, som hittills har fått vänta, säger Peter Andersen.

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, anser att anslaget understryker den ledande position som Peter Andersen och hans kollegor vid Umeå universitet har när det gäller ALS-forskning, och att deras bidrag till forskningsfältet öppnar nya möjligheter att utveckla behandling mot sjukdomen.

– Det här visar på framgångsrik medicinsk forskning på Umeå universitet. Att Peter Andersen är en av de första forskare som får anslag från detta nyinrättade program från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket glädjande. Jag gratulerar varmt Peter och hans medarbetare, men också Umeå universitet. Den här satsningen från KAW visar på den mycket höga kvaliteten på Peters forskning och ger ökade möjligheter att öka insatserna för att identifiera de mekanismer som styr uppkomsten av ALS, säger Lena Gustafson.

Peter Andersen fick 2012 ett KAW-projektbidrag på 35 miljoner kronor, med Stefan Marklund, Thomas Brännström, Jonathan Gilthorpe och Mikael Oliveberg som medsökande. Han får även finansiering för sin ALS-forskning inom Swedish Brain Power.

När det gäller programmet Wallenberg Clinical Scholars satsar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sammantaget närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod. Varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år. Programmet omfattar anslag till 25 av landets främsta kliniska forskare, vars insatser har sakkunniggranskats av internationella experter med omfattande och bred vetenskaplig kompetens. Programmet kommer att löpa över tio år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

– Svensk klinisk forskning når inte längre samma höga internationella genomslag som tidigare. För att vända den utvecklingen krävs satsningar på de allra bästa kliniska forskarna. Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten. Klinikerna kan både initiera nya forskningsproblem grundade i den kliniska vardagen och säkerställa att nya forskningsresultat snabbt kommer till användning inom vården, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

För mer information, kontakta gärna:

Peter M AndersenTelefon: 090-785 23 72, 070-647 69 13
E-post: peter.andersen@umu.se

Övriga forskare som får medel inom programmet är:

Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet.
Cirka ett av tvåtusen barn föds med en störd ämnesomsättning, vilket ofta leder till hjärnskador. Wedell har hittat den molekylära grunden för flera av dessa sjukdomar.

David Erlinge, överläkare och professor i kardiologi vid Lunds universitet, har som mål att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt. Erlinge kartlägger b.l.a molekylära mekanismer som driver åderförkalkning. Han ska även studera nya innovativa behandlingar som kan förebygga hjärtinfarkt och minska dödligheten.

Martin L. Olsson, överläkare och professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet, ska fortsätta sin forskning kring blodgrupper. Olsson ska också undersöka hur olika virus, bakterier och parasiter, som hiv och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod.

Läs mer på:
http://www.wallenberg.com/kaw/clinical-scholars
http://kva.se/wallenbergkliniskforskning

Redaktör: Andrea Gillgren