"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-25

Toppforskare inom IT-management rekryteras till nytt forskningscentrum

NYHET Den världsledande IT-forskaren Kalle Lyytinen, professor vid Case Western Reserve University i Cleveland, rekryteras som gästprofessor till IT-managementgruppen vid Umeå universitet.

– Kalle Lyytinen blir en hörnsten i vårt nya centrum, Centre for Inter-organizational Innovation Research, CIIR. Hans expertis har betytt mycket för de resultat som IT-managementgruppen har presterat de senaste åren, han bidrar till att stärka CIIR på ett påtagligt sätt förklarar Jonny Holmström, professor vid institutionen för informatik.

Kalle Lyytinen blir gästprofessor vid Centre for Inter-organizational Innovation Research, CIIR, och IT-managementgruppen vid Umeå universitet som leds av professor Jonny Holmström. Foto: Mikael Hansson

CIIR, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter. Centrumet är finansierat av Vinnova.

– CIIR har en viktig roll i de båda universitetens fördjupade ansträngningar att bli en motor för det regionala innovationssystemet. CIIR har en bred och djup kompetensprofil, genom att rekrytera Lyytinen lyfts det som redan är starkt ytterligare ett snäpp, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Lyytinen är en internationellt ledande forskare inom informationssystem med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till nya designlösningar, samt hur IT kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri. Hans arbeten har präglat den samhällsvetenskapliga forskningen inom IT-området. Lyytinen har länge samarbetat med IT-managementgruppen vid institutionen för informatik. Sedan 2008 är han hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

IT-managementgruppen fokuserar på utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologi i verksamheter. Visionen är att bli Europaledande inom forskningsfältet samt att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskare, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka regionens innovationskraft.

– Inom gruppen finns en gedigen kompetens i frågan om innovations- och affärsprocesser samt verksamhetsutveckling i relation till IT-användning i företag och myndigheter, säger Holmström. Vår forskning har haft stora framgångar och vi siktar på att bli Europaledande, fortsätter han. Rekryteringen av Lyytinen kommer att uppmärksammas världen över och understryker att vi menar allvar.

– Det är en hård kamp om toppforskare. Rekryteringen av Lyytinen visar att IT-managementgruppen menar allvar med sina ambitioner att bli Europaledande. Lyytinen publicerar sig i ledande tidskrifter inom informationssystem, management och design vilket är en spännande kombination och en stark resurs för CIIR, säger Lena Andersson-Skog, dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

För mer information, kontakta:Jonny Holmström, professor, institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 070-519 38 55
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Pressbild

Redaktör: Carina Dahlberg