"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-03

Toppforskare om återförande av det samiska kulturarvet

NYHET Under Samiska veckan bjuds allmänhet och media in till två dagar med föreläsningar om återförandet av det samiska. Mänskliga kvarlevor som finns på museer och andra institutioner runt om i Sverige ska nu begravas i sina ursprungsområden, men frågan är komplicerad och hur man ska göra med föremål och immateriellt kulturarv är inte klart.

Frågorna kring återföringen av det samiska samlar en rad intressanta föreläsare till ett tvådagars seminarium i Umeå 11–12 mars. Arrangörer är Centrum för samisk forskning och Västerbottens museum.

– Vi har ett högaktuellt ämne och kan tillsammans presentera ett riktigt bra program under två dagar, säger Krister Stoor, CeSam. Fantastiskt att Orin Starn och Willie Ermine (bilden) kommer till Umeå, två internationella forskare som har bidragit till viktiga diskussioner om vad som händer eller kan hända när man kräver tillbaka mänskliga kvarlevor. Starns trollbindande bestseller Ishi's Brain handlar om den sista vilda indianen i Kalifornien och hur han hamnar i en glasskål på ett museum.

Mänskliga kvarlevor, materiellt och immateriellt kulturarv

Åtminstone sedan 1600-talet har olika institutioner och museer beslagtagit och samlat in samiska föremål och mänskliga kvarlevor. 25 000 samiska föremål förvaras vid ett 60-tal museer och hembygdsföreningar i Sverige. Mänskliga kvarlevor finns vid ett 10-tal museer och institutioner, och ska nu återföras och begravas i sina ursprungsområden. Hur och vad man ska göra med föremålen är ännu oklart.

Frågorna kring återföringen kommer att belysas under ett tvådagarsseminarium under Samiska veckan i Umeå 11–12 mars, det andra i en serie av tre kring återförande och repatriering av mänskliga kvarlevor, immateriell och materiell kultur. Alla programpunkter är öppna för allmänheten. Den första dagens program är på engelska, den andra på svenska.

Spännande internationella föreläsare

Första dagen består av en konferens på universitetet med internationellt mycket välkända forskare i talarlistan: den amerikanske kulturantropologen Orin Starn, välkänd för sin roman Ishi's Brain, och etikforskaren Willie Ermine, en karismatisk talare som har sitt ursprung i Sturgeon Lake First Nation Reserve, ett cree-indianreservat. Dessutom medverkar Kerstin Lidén, arkeologiprofessor vid Stockholms universitet och konstnären Rose-Marie Huuva från Rensjön utanför Kiruna. Dagen avslutas med en paneldebatt med forskare, politiker, representanter för museer, sametinget, Svenska samernas riksförbund och Umeå sameförening.

Den andra dagen hålls på Västerbottens museum och har ägnas åt arkeologiska frågor och arkivproblematik. Bland annat föreläser Cecilia Hammarlund-Larsson om de samiska kulturarven i Nordiska museets samlingar och Carl-Gösta Ojala från Uppsala om identitet, ursprung och återförande ur ett arkeologiskt perspektiv. Fullständigt program

För ytterligare information, kontakta gärna Universitetslektor Krister Stoor, Centrum för samisk forskning (CeSam/Vaartoe)
Tel 090-786 69 98 eller e-post krister.stoor@cesam.umu.se

Arkeolog Britta Lindgren-Hyvönen, Västerbottens museum
Tel 070-517 52 35 eller e-post britta.lh@vbm.se

Redaktör: Helena Vejbrink