"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-08

Topprankat miljöarbete vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet får 20 av 23 möjliga poäng och hamnar tillsammans med sex andra lärosäten i den högst rankade gruppen i Naturvårdsverkets rapport Miljöledning i staten 2017.

– Det här är ett väldigt positivt resultat för Umeå universitet som visar att vi är långt framme och att det arbete vi gör när det gäller miljöfrågor ger resultat, säger Åsa Bäckström, miljösamordnare vid Umeå universitet.

I rapporten har Naturvårdsverket sammanfattat alla myndigheters miljöledningsredovisningar enligt miljöledningsförordningen och även poängsatt och rankat de olika myndigheternas resultat. Av 188 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen, och som rapporterade för år 2017, så kom Umeå universitet i den högsta gruppen av myndigheter i rankingen, i poänggrupp 19-23 med 20 av 23 möjliga poäng.

Ett av de områden där Umeå universitet nämns i rapporten är arbetet för att minska utsläppen från tjänsteresor och transporter där man tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Affärsverket svenska kraftnät har sänkt sina utsläpp från tjänsteresor med minst tio procent mellan 2016 och 2017 genom olika åtgärder. Bidragande orsaker till minskade tjänsteresor uppges vara förbättrade möjligheter till digitala möten. Umeå universitets totala mängd utsläpp av koldioxid har minskats med 20 procent i jämförelse med basåret 2012, vilket antas bero på bättre och effektivare flygbränsle och flygmotorer. Sammantaget visar universitet på en positiv trend där både rest sträcka och klimatutsläpp från tjänsteresor med flyg minskar.

Vid Umeå universitet pågår ett aktivt arbete för att öka användningen av digitala möten, som en del av projektet REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter.

– Med tanke på universitetets nordliga läge är det en stor utmaning att minska tjänsteresorna, som för många är en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. Där ser vi dock en positiv utveckling. Universitetets klimatpåverkan i form av flygresor har minskat med 14 procent jämfört med 2016, vi har bokat 10 procent färre resor och den resta flygsträckan har minskat med 13 procent jämfört med 2016, säger Åsa Bäckström.

Fakta: Miljöledning i staten 2017

Myndigheterna i Naturvårdsverkets undersökning sorterades i poänggrupper. Umeå universitet ligger i poänggrupp 19–23 och fick 20 poäng av 23 möjliga.

Göteborgs universitet22p
Högskolan i Borås21p
Kungliga Tekniska högskolan19p
Stockholms universitet21p
Sveriges lantbruksuniversitet21p
Umeå universitet20p

Fakta: Klimatbesparande insatser vid Umeå universitet

Som förklaringar till att Umeå universitet har kunnat minska sin klimatpåverkan från resor finns flera olika distansöverbryggande tekniker tillgängliga för anställda och studenter. En digital telefonväxel är i bruk, som utökar möjligheterna för personal att använda en integrerad kommunikationslösning med ljud, bild, video och textmeddelanden och även gratis telefonmöten.

Lokaler med särskild möjlighet till videokonferens samt en mobil videokonferensutrustning finns på campus Umeå. Campus Örnsköldsvik och campus Skellefteå har även tillgång till videokonferenslokaler. Den verksamhet som är förlagd till Abisko använder kontinuerligt videokonferens för att minska resandet. Videokonferensutrustning brukas även då teknisk-naturvetenskaplig fakultet har utbildningsuppdrag i bland annat Kiruna.

Inom humanistisk fakultet används avancerad informationsteknik på HUMlab, som är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik. Medicinsk fakultet har förlagt senare delen av läkarutbildningen till fyra studieorter Umeå, Östersund, Sundsvall och Luleå, vilka kontinuerligt använder distansöverbryggande tekniker.

Umeå universitet har ett särskilt åtagande angående decentraliserad utbildning och använder då distansöverbryggande teknik.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz