"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-11

Tor Ny tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning

NYHET Professor Tor Ny tilldelas priset för att han tagit initiativet till och ordnat finansieringen till uppbyggnaden av Umeå Biotech Incubator, UBI. Verksamheten har varit framgångsrik, ett tiotal bioteknikbolag har bildats, och den har fått efterföljare på andra universitetsorter i landet.

– Jag är väldigt glad och mycket hedrad. Jag tycker att det här är ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar universitets verksamhet som leder till direkt samhällsnytta. Att starta upp nya företag är en svår och mödosam process. De entreprenörer som tar på sig den uppgiften bör få all support och hjälp som är möjlig, säger Tor Ny.

– Tor Ny har inte bara visat sig kunnig när det gäller kommersialisering av forskningsresultat och att bygga upp en inkubator i biotekmiljö, han kan också stå upp när det blåser. Och det behövs, det finns många viljor på den här arenan bland forskare och andra innovationsaktörer, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

UBI bildades 2003. Verksamhetsidén var att skapa en campusbaserad infrastruktur med uppgift att främja entreprenörskap och underlätta bildandet av start-up bolag inom bioteknikområdet.

Företaget har sedan starten stöttat många forskare och entreprenörer så att de har kunnat flytta ut sina idéer från forskningslaboratorierna och omsätta dem i företag. Drygt tio företag bioteknikföretag har startats med UBI:s hjälp.

– Man kan säga att UBI fungerar som en bro för forskare som vill bli entreprenörer. UBI är inte bara ett företagshotell utan till stor del fokuserat på praktiskt laborativt arbete i nära samarbete med universitetet och dess forskare, förklarar Tor Ny.

UBI erbjuder välutrustade laboratorier och utrustning till forskare som vill starta ett bioteknikföretag.

– UBI har även egen tekniskpersonal som kan bistå med visst praktiskt laborativt arbete. Förutom detta hjälper UBI till med projektledning, externa konsulter, affärskontakter och initialt såddkapital, fortsätter Tor Ny.

UBI anordnar dessutom varje år en entreprenörskurs (Entrepreneurship in Biotechnology) för studenter inom life science området. Hittills har över 100 studenter gått kursen och därigenom blivit stimulerade till entreprenörskap.

Tor Ny har också själv byggt upp ett par egna bioteknikföretag som arbetar med utveckling av produkter för infektionsdiagnostik och läkemedel som påskyndar sårläkning. Tillsammans med ryska forskare har han startat ett företag i St. Petersburg som sedan fem år tillverkar och säljer registrerade diagnostiska produkter till den ryska sjukvården.

Professor Tor Ny, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, blir den förste mottagaren av Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning.

Kontaktperson:

Tor Ny :
Tel: 073 620 50 65 Umeå Biotech Incubator(Engelskspråkig webbplats)

Pressbild finns att ladda ner här
Fotograf: Jan Lindmark

Januari 2009 inrättade Umeå universitets rektor Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. En vid universitetet verksam lärare eller forskare kan nomineras till priset av sin fakultet. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för universitetets samverkansuppgift, i synnerhet när det gäller att nyttiggöra forskningsresultat.

Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset delas ut i samband med universitetets årshögtid i oktober. Priset delas ut för första gången år 2009, därefter delas det ut vartannat år.

Redaktör: Carina Dahlberg