"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-16

Torgny Lindgren och Folke Isaksson skänker sina arkiv till Umeå universitet

NYHET Under hösten har författarna Torgny Lindgren och Folke Isaksson överlämnat originalmanuskript och andra handlingar till Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Handlingarna kommer att ingå i universitetets handskriftssamling som sedan tidigare rymmer ett antal kända författararkiv efter bland andra Sara Lidman, Helmer Grundström och Björn-Erik Höijer.

Det av Torgny Lindgren deponerade materialet består till största delen av hans handskrivna manuskript och utkast i kollegieblock. Här återfinns bland annat arbetsmaterialet till böckerna Hummelhonung, Dorés Bibel och Norrlands Akvavit.

Arkivet efter Torgny Lindgren är tillgängligt för forskning och en förteckning till arkivet finns på Forskningsarkivets hemsida.

I Folke Isakssons fall rör det sig om en gåva där stora delar av hans drygt 60-åriga författarskap finns samlat i form av manuskript, dagböcker, korrespondens, klipp och fotografier. Arkivmaterialet rymmer omkring fem hyllmeter.

Folke Isaksson har även skänkt stora delar av sitt privata bibliotek – närmare 40 hyllmeter – med bland annat fina samlingar av Carl Jonas Love Almqvist-litteratur, svenska och internationella utgåvor av Gullivers resor samt litteratur kring Pariskommunen våren 1871.
Arkivet och boksamlingen efter Folke Isaksson är i dagsläget inte uppordnade men kommer till stora delar att bli tillgängliga för forskning.

Folke Isakssons arkiv

Kontaktperson:1:e arkivarie Cuno Bernhardsson, Forskningsarkivet
E-post: cuno.bernhardsson@foark.umu.se
Tel: 090 - 786 67 49

Redaktör: Carina Dahlberg