"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-17

Träff för utbildningar i medieproduktion

NYHET Representanter från utbildningar inom medieproduktion vid svenska universitet och högskolor har träffats i Umeå för att diskutera vetenskaplighet, innehåll och genomförande inom sina utbildningar.

Hösten 2012 startade ett nätverk för programsamordnare, studierektorer och lärare knutna till utbildningar inom medieproduktion vid svenska universitet och högskolor.

Bilden ovan: Roger Tónlist, Mats Wahlberg, Henrik Oscarsson, Karin Danielsson Öberg deltog under konferensen. 

Nätverket initierades av Thorbjörn Swenberg vid Högskolan i Dalarna, där den första nätverksträffen förlades. Sedan dess sker nätverksträffar en gång per termin, där tidigare arrangörer för träffarna, utöver Högskolan i Dalarna, varit Högskolan Väst, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. 

Umeå universitet har nyligen stått som värd för en ny träff inom nätverket. Ett 25-tal deltagare från hela Sverige fanns på plats. I nätverket ingår för närvarande representanter från Umeå universitet, Luleå Universitet/Campus Skellefteå, Högskolan Väst, Högskolan i Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet (Campus Kalmar), Högskolan i Jönköping, Malmö Högskola och Linköpings universitet. 

Syftet med nätverksträffen är trefaldig: att diskutera vetenskaplighet, innehåll och genomförande av akademiska utbildningar inom medieproduktion, att utforska likheter och skillnader mellan utbildningar för att på så sätt tydligare förhålla oss till varandra och se var vi kompletterar varandra, samt att utforska olika ämnesområden inom medieproduktion, så som journalistik, medieteknik och informatik.

Pelle Eriksson och Stefan Berglund var två av deltagarna under konferensen.

Louise Lindbom och Thorbjörn Swenberg i samtal under konferensen. 

Redaktör: Mikael Hansson