"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-15

Traffic Safety Center North – en uppstickare inom trafiksäkerhet

NYHET Som ett led i ambitionen att bilda ett Trafikskadecentrum i Umeå hålls ett seminarium om trafiksäkerhet tisdagen den 16 januari i aulan på Designhögskolan. Seminariet behandlar aspekter som spänner över områden som hållfasthet, kraschdata och design.

Vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus finns en unik kompetens kring trafikolyckor. Sedan många år har en forskargrupp vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum systematiskt samlat in och analyserat olycksdata vilket gett omfattande kunskaper om till exempel personskador och olycksorsaker. Även Designhögskolan och Luleå tekniska universitetet har skaffat sig betydande meriter inom området. Målet är att dessa parter tillsammans med ytterligare intressenter ska bilda en slagkraftig och produktiv miljö som kan bli en uppstickare inom trafiksäkerhetesområdet.

Seminariet består av två delar.  Första delen ger information kring Traffic Safety Center North, TSCN:s arbete nu och i framtiden. Den andra delen ägnas åt tematiska frågor kring forskning och utveckling av ett Trafikskadecentrum i Umeå

Program:
Klockan 10.00–-11.35 Landshövdingen i Västerbottens län Lorentz inviger mötet.

Presentationer:

Ulf Björnstig, professor, NUS:
Traffic Safety Center North – från verklighetens "krockbana" till nya trafiksäkerhetsprodukt.

Mats Oldenburg, professor, Luleå tekniska universitet:
Hur får vi starkare material i våra bilar? Eller Modellering och simulering vid utveckling av ultrahöghållfasta komponenter och system till fordonsindustrin.

Tapio Alakörkkö, prefekt, Designhögskolan. Umeå universitet:
Sen kommer dom till mig med problemet!

Mats Lindquist, kraschutredare SAAB Trollhättan, doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap:  
Från kraschdata till främjande av trafiksäkerhet. Visning av egen forskning.

Traffic Safety Center North, TSCN, bygger på idén att man utifrån analys av verkliga skadehändelser i trafiken, genom simulering och design av nya säkerhetslösningar, kommer fram till smarta konstruktioner möjliga att sätta i produktion. Medverkande huvudenheter är: Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Umeå universitetsjuhus (AKMC), Designhögskolan, Luleå tekniska högskola, avdelningen för hållfasthetslära.

Seminariet äger rum tisdag 16 januari kl 10.00–16.00 i Aulan på Designhögskolan i Umeå. Media hälsas varmt välkomna!

Kontakpersoner:

Ove Lundberg, projektledare TSCN mobil: 070-696 89 07 Tel: 090-786 62 33 ove.lundberg@ekhist.umu.se
Ulf Björnstig, projekkoordinator tel: 090- 785 1952, 070- 555 19 52 ulf.bjornstig@vll.se

Redaktör: Carina Dahlberg