"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-10

Tränarprogrammet: Fysisk träning från knopp till kropp

NYHET – Hösten 2012 startar vi kandidatprogrammet som kommer att bli Sveriges bästa tränarutbildning, en unik utbildning inriktad mot träning för både hälsa och prestation.

Bilden: Michael Svensson

Det säger Michael Svensson, med dr och lektor i idrottsmedicin, tidigare landslagsman och svensk mästare på 1 500 meter och numera programansvarig för tränarprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi.

I höst är det start för ett helt nytt unikt tränarprogram vid Umeå universitet, ett treårigt program som ges i ett nära samarbete mellan Idrottsmedicinska enheten och institutionen för psykologi.

Utbildningen ska ge expertkunskaper inom fysisk träning utifrån humanbiologiska, medicinska och psykologiska grunder. Den ska också ge goda möjligheter till jobb både inom idrotten och inom den privata sektorn, där träning för hälsa är en av de mest expansiva branscherna.

Vad är tränarprogrammet för utbildning?

– Inom idrotten efterfrågas alltmer expertkunskaper som handlar om medicinska, fysiologiska och psykologiska aspekter på träning, människors hälsa och prestationsutveckling. Just den här typen av kunskaper ska vår utbildning ge – en utbildning om "fysisk träning från knopp till kropp", från cellulära mekanismer till träningens systematik och utförande.

Vad är fördelarna med det här tränarprogrammet jämfört med andra i Sverige?

– De flesta idrottsinriktade utbildningsprogrammen i Sverige har ett innehåll och fokus på ledarskap och idrottscoachning, och träningslära i allmänhet. Vårt tränarprogram är en utbildning för den som vill ha en spetskompetens. Programmet ger en utmärkt grund inför vidare studier på master- och forskarutbildningsnivå. Mixen av humanbiologi, fysiologi, idrottsskador, testmetodik, nutrition, träningslära och psykologi är unik och finns inte på någon annan grundutbildning i Sverige. Utbildningen har en mycket nära forskningsanknytning och vi har en utmärkt utbildningsmiljö med bland annat ett idrottslaboratorium av yttersta toppnivå.

Bilden: Testledare Lennart Burlin följer en students träning vid idrottsmedicinska enhetens idrottslab vid Iksu sportcenter.
Idrottslabbet på Iksu Sportcenter

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Allt talar för att intresset för kroppen, hälsa, friskvård, kost, psykologi och träning kommer att växa. Det blir allt viktigare att hålla kroppen i trim för att må bra eftersom den fysiska arbetsbelastningen generellt är låg i dagens samhälle. Därför satsar fler och fler arbetsgivare på friskvård där psykologisk support för livsstilsförändringar, fysiska tester och träning är viktiga delar.

Tävlingsidrotten blir allt mer professionell och kravet på prestationsutveckling medför ökad efterfrågan på expertis om hur man exempelvis designar och genomför fysträning, hur man förebygger idrottsskador och hur man kan arbeta med individer och grupper med hjälp av teknologiska hjälpmedel och idrottspsykologisk metodik.

– Efter examen ska man kunna arbeta som expert på träning och olika tester på en träningsanläggning, inom idrottsförbund, inom företag som utvecklar eller säljer produkter eller tjänster inom träning för hälsa och prestation. Vi är övertygande om att tränarprogrammet leder till en mycket god kompetens för samarbeten med läkare och sjukgymnaster, inte minst när det gäller "träning på recept" – det vill säga design av träningsprogram och coachning i fysisk träning för personer med övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Redaktör: Jonas Johansson