"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-21

Träningsapp för äldre ska minska fallskador

NYHET Äldre som tränar balans och benstyrka löper mindre risk att råka ut för fallolyckor. Nu har forskare i samarbete med personer mellan 70 och 80 år utvecklat appen Säkra steg. Syftet är att motivera personer över 70 år att träna för att minska fallrisken.

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Forskning har visat att om äldre tränar balans och benstyrka kan fallrisken minska med hela 30 procent.

Att fallrisken kan förebyggas med träning är inte allmänt känt, många tror att när de faller är det en ren olyckshändelse - de ser inte sambandet mellan fall och nedsatt balans och styrka.

I ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan enheten för fysioterapi och institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet samt institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har en prototyp till en träningsapplikation utvecklats. Forskargruppen består av forskare med kompetenser från fysioterapi, informatik och datavetenskap, träning, e-hälsa, teknik och genus, samt 18 personer mellan 70 och 80 år.

Appen Säkra steg innehåller filmer med olika förebyggande balans- och styrkeövningar. Användaren ska själv kunna bygga sitt träningsprogram med olika övningar och även få inspiration genom motiverande inslag. Applikationen är tänkt att finnas tillgänglig via en smart telefon, läsplatta eller dator. Många äldre personer, oavsett om de bor i glesbygd eller tätort, kan dra nytta av ett fallförebyggande program som bygger på vetenskap. Utveckling och användandet av ett sådant här program kan således bidra till ett jämlikt fallförebyggande arbete och en förbättrad folkhälsa.

Träningsappen har fått stor uppmärksamhet. Den väckte stort intresse på Seniormässan på Nolia i höst och vid International Conferens on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies som hölls i Göteborg i början av september blev artikeln ”Towards a mobile exercise application to prevent falls: a participatory design process” nominerad till ”Best paper” och väckte stor uppmärksamhet hos internationella forskare. Forskarna har nyligen fått nära tre miljoner kronor av Vårdalstiftelsen för att utvärdera appen på en ny grupp äldre personer.

I forskningsprojektet som leds av professor Lillemor Lundin Olsson ingår Helena Lindgren, Marlene Sandlund, Petra Pohl och Christina Ahlgren från Umeå Universitet samt Anita Melander-Wikman, Birgitta Bergvall-Kåreborn från Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Lillemor Lundin Olssonlillemor.lundin.olsson@umu.se
090-786 91 35

Marlene Sandlundmarlene.sandlund@umu.se
090-786 95 30

Projektets webbsida

http://www.communitymedicine.umu.se/enheter/fysioterapi/forskning/aktuell-forskning/sakra-steg/

Medverkande i projektet Säkra steg

På bilden: Nedre raden från vänster: Karin Malmqvist, Fred Lindgren, Gurli Johansson, Doris Eriksson, Karin Albinsson, Siv Forsgren, Anja Eriksson, Karin CarlssonMellanraden från vänster: Vanja Lindberg, Gunnar Lindberg, Ulf Delavaux, Mårten Eriksson, Martin Wiklund, Swen Tjäderborn, Nils-Ivar Holmgren, Gunhild NybergÖversta raden, forskare: Anita Melander Wikman, Petra Pohl, Lillemor Lundin Olsson
Frånvarande: Jan-Egon Fälten, Christina Ahlgren, Marlene Sandlund, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Helena Lindgren

Redaktör: Mattias Grundström Mitz